Enne investeerimist veendu pakkuja usaldusväärsuses

14. aprill 2021

Peale teise samba reformi on mõned inimesed otsustanud raha teisest sambast välja võtta ning seda investeeringuteks või muude vajaduste katteks kasutada. Kuid enne otsuste langetamist tasub uurida investeerimispakkuja tausta ja veenduda tema usaldusväärsuses.

Finantsinspektsioon teeb järelevalvet finantssektori ettevõtete üle, kellele ta on andnud tegevusloa. Seda, kas ettevõttele on antud tegevusluba, saab kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehel olevast turuosaliste registrist.

Tasub arvestada, et juba praegu pensioniraha kasutusele võtmine ja selle investeerimine läbi mõne vastava pakkuja on riskantne, sest osakute puhasväärtus võib praegu ja tegeliku väljamaksmise hetkel erineda, nii väärtuse suurenemise kui ka kahanemise suunas. Praegu ahvatlevana tunduv pakkumine võib pikas plaanis olla hoopis kahjulik. Samuti tasub arvestada tasudega ehk kogukuluga, mis sellise tegevusega kaasnevad ning enda jaoks läbi mõelda, kas juhul kui tegelik väljamakse on väiksem kui juba investeeritud summad, on võimalik täiendavad väljaminekud igakuiste sissetulekute arvelt katta.

Enne investeerimisotsuse langetamist tasub konsulteerida spetsialistiga ning uurida põhjalikult investeerimisteenust pakkuva ettevõtte tausta. Kui on investeerimispettuse kahtlus või on investeeritud läbi tegevusloata ettevõtte, saab vajaduse korral pöörduda politseisse.

Loe lisa investeerimisega alustamise kohta minuraha.ee tarbijaveebist.

Kuula investeerimispettustest siit.

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…