Enne investeerimist veendu pakkuja usaldusväärsuses

14. aprill 2021

Peale teise samba reformi on mõned inimesed otsustanud raha teisest sambast välja võtta ning seda investeeringuteks või muude vajaduste katteks kasutada. Kuid enne otsuste langetamist tasub uurida investeerimispakkuja tausta ja veenduda tema usaldusväärsuses.

Finantsinspektsioon teeb järelevalvet finantssektori ettevõtete üle, kellele ta on andnud tegevusloa. Seda, kas ettevõttele on antud tegevusluba, saab kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehel olevast turuosaliste registrist.

Tasub arvestada, et juba praegu pensioniraha kasutusele võtmine ja selle investeerimine läbi mõne vastava pakkuja on riskantne, sest osakute puhasväärtus võib praegu ja tegeliku väljamaksmise hetkel erineda, nii väärtuse suurenemise kui ka kahanemise suunas. Praegu ahvatlevana tunduv pakkumine võib pikas plaanis olla hoopis kahjulik. Samuti tasub arvestada tasudega ehk kogukuluga, mis sellise tegevusega kaasnevad ning enda jaoks läbi mõelda, kas juhul kui tegelik väljamakse on väiksem kui juba investeeritud summad, on võimalik täiendavad väljaminekud igakuiste sissetulekute arvelt katta.

Enne investeerimisotsuse langetamist tasub konsulteerida spetsialistiga ning uurida põhjalikult investeerimisteenust pakkuva ettevõtte tausta. Kui on investeerimispettuse kahtlus või on investeeritud läbi tegevusloata ettevõtte, saab vajaduse korral pöörduda politseisse.

Loe lisa investeerimisega alustamise kohta minuraha.ee tarbijaveebist.

Kuula investeerimispettustest siit.

Rohkem uudiseid

0405.21
Laenu taotlemise protsess algab taotluse esitamisest. Kui inimene laenuandja poole pöördub ja laenu küsib, tekib tal kohustus esitada laenuandjale enda kohta esimest korda olulist infot. Laenuandjal omakorda on kohustus seda teavet küsida. Info jagamine on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus inimene on end nii lõhki laenanud, et tekivad makseraskused. Laenutaotluste tingimused võivad olla...
3004.21
Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ning Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja juht Mait Palts väidavad Finantsinspektsiooni podcastis, et Eesti finantssektor ja muu ettevõtlusmaastik vajab vilepuhujate infot. Kuid vilepuhujate tegevuse tehnilise korraldamise ja tasustamise osas on nad eriarvamusel. Paljudes riikides on vilepuhumine ja nende tegevus seadusega kaitstud ning kohati isegi kõrgelt...
1604.21
Finantsinspektsioon juhib märgukirjaga tähelepanu juhtudele, mil füüsilisel isikul on tarbijale laenu andes vaja inspektsioonilt taotleda tegevusluba. Tegevusluba on vaja siis, kui tarbijakrediidi andmine on muutunud füüsilise isiku peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Tegevuslaota laenu andes riskib laenuandja kriminaalkaristusega ja vastutustundetult laenates intressidest...