Investeeringu sobivuse hindamine

Enne, kui hakkad investeerima mõnda sellisesse finantsinstrumenti,  millega kaasneb sinu jaoks investeerimisrisk, peab teenusepakkuja hindama sinu teadmisi ja kogemusi investeerimisel ning samuti konkreetse investeeringu sobivust sinu eesmärkide, riskitaluvuse ja rahalise olukorraga. Seetõttu peab investeerimisteenuse pakkuja sind enne teenuse osutamist nõustama ning selle käigus palutakse sul täita kirjalik nn sobivustest.

Sobivustesti täitmise kohustus tuleneb seadusest. Sobivustesti kaudu saab sulle teenust osutav pank, fondivalitseja või investeerimisühing infot, mis peab aitama personaalsete soovituste andmisel ning sobivate teenuste valikul. Testis esitatavad küsimused ei ole standardiseeritud ning nad on erinevatel teenustepakkujatel erinevad. Kui sa oma rahaasju tavaliselt pangakontoris ei aja, saad sobivustesti täita ka internetipanga kaudu.

Investeerimisrisk kaasneb nii aktsiaid, võlakirju ja investeerimisfondide osakuid (sh III sammas ehk vabatahtlik kogumispension) ostes, kui ka investeerimisriskiga elukindlustuse või investeerimishoiuse lepingut sõlmides.

Mis kasu sa sobivustestist saad?

  • Sobivustestiga peab teenusepakkuja saama sinu investeerimiseesmärgi, teadmiste ja riskitaluvuse kohta infot. Kui ta seda ei saa, ei oska ta sulle ka soovitusi jagada.
  • Sobivustesti täitmine paneb sind veelkord läbi mõtlema oma eesmärke ja hindama oma investeerimisoskusi ja riskitaluvust. Seega saad enne konkreetse teenuse ostmist kõik rahulikult läbi mõelda.
  • Pöördu uuesti teenusepakkuja poole, kui sinu investeerimiseesmärgid või finantsolukord muutuvad. Seda selleks, et veenduda, kas teenusepakkuja varasemad soovitused on endiselt jõus.

Pane tähele

Investeerimisteenuste pakkumisega on õigus tegeleda ainult Finantsinspektsioonilt vastava tegevusloa saanud asutustel: investeerimisühingutel, krediidiasutustel, fondivalitsejatel ja kindlustusseltsidel. Teenusepakkuja liigitab su reeglina tavakliendiks, mis on seadusest tulenev termin ning ei puuduta sinu asjatundlikkust ega muuda sinu kuuluvust teistesse kliendiprogrammidesse.  

Sobivustesti käigus esitatakse sulle küsimusi järgnevatel teemadel:

  • Sinu investeerimiseesmärgid. Siia võivad kuuluda küsimused investeeringu pikkuse, eesmärgi ning riski kohta. Näiteks: kas sinu investeeringu eesmärk on regulaarne sissetulek või raha pikemaajaline kasvatamine. Kas soovid hoida kapitali turvalises kohas ning vältida mistahes riske või hoopis võtta suuri riske?
  • Sinu finantsolukord. Finantsolukorda puudutavate küsimustega täpsustatakse sinu kindla sissetuleku allikaid ja  suurusjärku. Lisaks saadakse informatsiooni sinu varade ja finantskohustuste kohta.
  • Sinu finantsalased teadmised ja kogemused. Sinu käest küsitakse erinevate teenuste kohta. Küsitakse ka eelnevate tehingute olemuse, mahu ja sageduse kohta. Samuti soovitakse teada sinu haridustaset ja elukutset.

Mis saab edasi?

  • Teenusepakkuja teeb kokkuvõtte täidetud testist ning soovitab sulle sobivaid finantsteenuseid. Lisaks on finantsasutusel kohustus rääkida kõigest, mis on seotud konkreetse teenusega. Näiteks tingimustest, tehingukuludest, riskidest jne.
  • Kui pakutud finantsteenus sobib ning sa oled veendunud, et see vastab sinu eesmärkidele, võetakse tehingukorraldus täitmisele. 

Investeeringu sobivuse hindamise etapid

Siin näed lihtsustatud skeemi investeeringu sobivuse hindamise (investeerimisnõustamise) erinevatest etappidest. Pane tähele, et see ei kajasta kõiki võimalikke situatsioone.

Viimati uuendatud 27. august 2019