Kohustusliku kogumispensioni väljamaksed

Kasulikud viited

Alates 2021. aasta 1. jaanuarist saab II samba pensionile jääda kuni 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Vanaduspensioni iga sõltub sinu sünniaastast. Oluline siinjuures on see, et kui jääd pensionile varem, on sinu pension selle võrra väiksem. Enne väljamakse avalduse esitamist mõtle, millised on sinu pikaajalised sissetuleku allikad ja selgita välja, milline on sinu II samba vara väärtus. Kogumispensioni vara väärtuse saad teada pensionikeskuse alajaotuses Minu pensionikonto, pangas või kindlustusseltsi poole pöördudes.
Väljamaksete saamiseks tuleb esitada avaldus pensionilepingu sõlmimiseks kindlustusseltsile või pensionifondist väljamaksete saamiseks pangale. Kui sa avaldust ei tee, jäävad sulle kuuluvad osakud pensionifondi seni, kuni teed avalduse väljamaksete saamiseks. Seega saate ise valida, kas hakata korraga saama riiklikku vanaduspensioni ja kohustuslikku kogumispensioni. Samas on ka võimalik minna esmalt riiklikule vanaduspensionile ja lükata kohustusliku kogumispensioni saamist edasi või vastupidi. Pensionile mineku edasilükkamine suurendab nii riiklikku kui ka kogumispensionit.

Väljamakseid on võimalik kombineerida

II sambast pensioni saamiseks on sul mitu valikuvarianti, mida saad omavahel ka kombineerida:

  • eluaegne pension kindlustusseltsist;
  • tähtajaline pension pensionifondist või kindlustusseltsist;
  • ühekordne väljamakse.

Kust vaadata oma pensioniraha seisu?

Oma II sambasse kogunenud raha kohta saad infot näiteks Pensionikeskuse veebilehelt alajaotusest „Sisene oma kontole", oma internetipangast või pangakontorist.


Väljamaksete maksustamine

Alates 2021. aastast kehtivad uued maksumäärad, mille kohaselt: 

  • Eluaegne pension on tulumaksuvaba.
  • Tähtajaline pension on tulumaksuvaba, kui selle tähtajaks on valitud soovituslik kestus või sellest pikem aeg.
  • Soovituslikust kestusest lühema tähtajaga pensionid ja ühekordne väljamakse pensionieas või kui pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on maksustatud tulumaksuga, mille määr on sel juhul 10%
  • Kui võtad kogumispensioni välja enne pensioniealiseks saamist ja pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, maksustatakse väljamakse 20% tulumaksuga.
  • Sõltumata pensioni maksmise viisist on pension tulumaksuvaba, kui sulle on määratud puuduv töövõime.

II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed, ei vähenda sinu maksuvaba tulu (2023. aastal üldiselt 7848 eurot aastas või vanaduspensioniikka jõudnud inimestel 8848 eurot aastas). 

Viimati uuendatud 22. veebruar 2023