Tüüpilised makseteenused

Makseteenuste võrdlustabel aitab võrrelda tüüpilisi Eestis pakutavaid maksekontoga seotud makseteenuseid ja nende hindu. 

Minuraha.ee veebilehel avaldatud makseteenused põhinevad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) välja töötatud maksekontoga seotud tüüpiliste makseteenuste loetelul. Sarnased makseteenuste võrdlustabelid on 31. oktoobrist 2018 avaldatud kõikide Euroopa Liidu riikides, võimaldades teenuse tarbijatel enim kasutatud maksteenuseid ja hindu üle Euroopa võrrelda.

Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse kohaselt peab makseteenuste võrdlusinfot pakkuv veebileht olema tarbijatele tasuta ning sellel tuleb:

  • kohelda makseteenuse pakkujaid otsingutulemustes võrdselt
  • esitada selged ja objektiivsed kriteeriumid, millel võrdlused põhinevad
  • esitada teavet selgelt ja arusaadavalt ning kasutada tüüpiliste makseteenuste loetelus kasutatud ühtlustatud mõisteid
  • esitada täpset ja ajakohast teavet ning kuvada viimase uuendamise kuupäev
  • esitada võimalikult esinduslik kogum tüüpiliste makseteenuste pakkumistest, kattes võimalikult suure osa turust
  • pakkuda tarbijale võimalust võrdlusveebilehe kaudu teavitada tasude kohta avaldatud ebaõigetest andmetest.

Kõikidel Eestis tegutsevatel makseteenuste pakkujatel, sh krediidiasutustel on võimalus avaldada andmed tüüpiliste maksekontoga seotud makseteenuste kohta Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee. Võrdlustabelis olevast ebaõigest infost palume teada e-posti aadressil minuraha@fi.ee.

Pank/Makseasutus

Konto haldamine 

Deebetkaardiga varustamine 

Krediitkaardiga varustamine 

Maksekorraldus Eesti sisene (SEPA) 

Maksekorraldus (SEPA) 

Maksekorraldus kolmandate riikide vaheline (mitte-SEPA) 

Püsikorraldus e-arve 

Sularaha väljavõtmine 

Sularaha sissemaksmine 

Internetipanga leping 

Märkused

Viimati uuendatud

AS Pocopay

tasuta

Aegunud deebetkaardi asendamine uuega tasuta. Uue deebetkaardi tellimine (mistahes muul põhjusel peale olemasoleva deebetkaardi aegumise) 6 €.

teenust ei pakuta

Esimesed 30. maksekorraldust tasuta. Alates 31. maksekorraldusest 0,20 €.

Esimesed 30. maksekorraldust tasuta. Alates 31. maksekorraldusest 0,20 €.

teenust ei pakuta

teenust ei pakuta

Esimesed kaks eurot valuutas sularaha väljavõtmist tasuta. Alates kolmandast eurost valuutas sularaha väljavõtmisest 1,20 €. Muus kui euro valuutas sularaha väljavõtmine 1,20 € + 2,5%.

teenust ei pakuta

teenust ei pakuta

09.10.2018

AS Citadele banka Eesti filiaal

tasuta

 

tasuta

tasuta

X-smart kaardiga seotud kontolt tasuta; 0,38 € Maestro kontolt, kiirmakse 10 €

0,38 € Maestro kontolt ja kaardita kontolt, X-smart kontolt tasuta; kiirmakse 10,50€ 

20 € tavamakse; kiirmakse kulud kahasse 10,50 €, kiirmakse täissumma saajale 31,96 €

Püsimaksekorralduse sõlmimine tasuta, täitmine pangasiseselt 0,10 €, Euroopa tavaline makse 0,38 €. E-arve võimalus puudub. 

X-smart kaardiga Citadele automaadist tasuta, teises ATM'is 5 korda tasuta, alates 6. korrast 1% summast, min 1 €.

Maestro kaardiga Citadele ATM'is tasuta, teises ATM'is 3 korda kuus tasuta, alates 4. korrast 1% summast (mitte vähem, kui 1,60 €).

Mastercard Gold kaardiga 3% summast (minimaalselt 3 €)

tasuta - EUR kupüürides, kontoris ja ATM'is

Lepingu sõlmimine tasuta, kuustasu puudub

04.11.2019

Täielik hinnakiri panga kodulehel.

Coop Pank aktsiaselts

Konto avamine Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide residentidele (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) tasuta. Kontode haldamine tasuta.

Väljastamine ja uuendamine tasuta. Kuutasu 1,50 €/kuus (paketis tasuta).

Väljastamine tasuta. Määratud maksega krediitkaardi kuutasu tasuta. Intress puudub. Krediidilimiidi aastatasu 1% krediidilimiidist (min 20 eurot). Vaba tagasimaksega krediitkaardi kuutasu 1 €. Intressimäär alates 18% kasutatud krediidilimiidilt/aastas.

Pangasisene makse kontoris 3 €. Pangasisene makse internetipangas tasuta. Euroopa tavaline makse kontoris 3 €. Euroopa tavaline makse internetipangas 0,2 € (paketis tasuta).

Euroopa tavaline makse kontoris  3 € .Euroopa tavaline makse internetipangas 0,2 € (paketis tasuta)

Välismakse kontoris 10 €. Välismakse internetipangas 6 €.

E-arve püsimakse pangasisene makse tasuta. E-arve püsimakse Euroopa tavaline makse 0,2 € (paketis tasuta)

Eurodes kontoris  0,5% (min 3 eurot). Paketiga Rahn deebetkaardiga Eesti pangaautomaatidest kuni 200 eurot kuus tasuta. Deebetkaardiga COOPi kaupluses (Coop Sula) kuni 500 eurot kuus tasuta. Paketis Rändrahn COOPi kaupluses (Coop Sula) tasuta. Deebetkaardiga Eesti pangaautomaatidest ja pangaautomaatides üle maailma tasuta (kui arvestuskuule eelneva 2 kalendrikuu jooksul on kokku vähemalt 200 € ulatuses tehtud Eesti kaupluste makseterminalides kaardimakseid või võetud Eesti pangaautomaatidest välja sularaha).

Eurod kontoris oma arvelduskontodele kokku kuni 1000 eurot päevas tasuta. Oma arvelduskontodele üle 1000 euro päevas 0,20% summast. Lastehoiuse kontole tasuta.

tasuta

Pakketide hinnakirja vaata veebilehelt.

19.10.2018

Danske Bank A/S Eesti filiaal

1,50 €

uusi lepinguid ei sõlmita

uusi lepinguid ei sõlmita

0,50 € (internetipanga vahendusel)

3,50 € (ärikeskuses)

0,50 € (internetipanga vahendusel)

3,50 € (ärikeskuses)

Väljaminev makse teenustasu tüübiga "jagatud kulud": tavaline makse 6,50 € kiirmakse 15 € ülikiirmakse 35 €

0,16 € (kui makse tehakse Danske Banki kontole) 0,50 € (kui makse tehakse teise panga kontole)

Ärikeskustes teenust ei osutata. Deebetkaardiga Danske Banki sularahaautomaatidest kuni 2000 € tasuta, üle 2000 € puhul 0,3% ületatavast summast, teiste pankade sularahaautomaatidest 2,5% summast, min 2 €. Krediitkaardiga 2,5% summast, min 2 €.

Ärikeskustes teenust ei osutata. Deebetkaardiga Danske Danki sularahaautomaatides Eestis tasuta.

Lepingu sõlmimine tasuta. Hooldustasu tasuta

Danske Bank A/S Eesti filiaal väljub eraisikute teenindamise sektorist, kuid teenuseid osutab kuni vastavate lepinguliste suhete lõpuni.

29.10.2018

AS LHV Pank

tasuta

tasuta (kaardi kuutasu 1 euro kuus kehtib alates 26. eluaastast kuni 65. eluaastani)

tasuta (kaardi kuutasu 1 euro kuus kehtib alates 26. eluaastast kuni 65. eluaastani)

internetipangas tasuta; kontoris 5 eurot

internetipangas tasuta; kontoris 5 eurot

Internetipangas 5 eurot; kontoris 10 eurot

internetipangas tasuta; kontoris 5 eurot

LHV automaadist tasuta + 0,3% summast, mis ületab 3000 eurot kuus; Teiste pankade automaatidest Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 1 € + 0,3% summast, mis ületab 3000 eurot kuus. Teiste pankade automaatidest muus välisriigis 2 € + 2,5% summast. Sularaha väljavõtmine krediidikontolt 2 € + 2,5% summast.

tasuta

tasuta

04.09.2019

Luminor Bank AS

Arvelduskonto avamine Euroopa Majanduspiirkonna residentidele tasuta

Väljastamine tasuta, kuutasu 1.50 €, Finnair Plus Mastercard hooldustasu kuus 3 €.

Väljastamine tasuta, kuutasu 1,40 €, aastane intress 20%

Pangasisene makse Internetipangas tasuta, pangasisene makse pangakontoris 2 €, Euroopa tavaline makse Internetipangas 0,38 €, Euroopa tavaline makse pangakontoris 3 €

Euroopa tavaline makse Internetipangas 0,38 €

Euroopa tavaline makse pangakontoris 3 €

Tavaline makse kulud kahasse internetipangas 5 €, tavaline makse kulud kahasse pangakontoris 11,50 €

E-arve püsimakse pangasisene makse tasuta. E-arve püsimakse Euroopa tavaline makse tasuta.

Pangakaardiga kuni 2000 € kuus tasuta. Summalt, mis ületab 2000 eurot 0,3% summast Eestis ristkasutusega ühinenud pankade sularahaautomaat 1,30 €.

Pangakaardiga tasuta, pangakontoris euro kupüürides 0,25% summast min 5 €.

tasuta

15.10.2018

Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu

tasuta

teenust ei pakuta

teenust ei pakuta

SEB 0,60 €

SWED 0,80 €

teenust ei pakuta

teenust ei pakuta

teenust ei pakuta

kontoris 0,3% summast min 1 €

tasuta

tasuta

19.10.2018

AS SEB Pank

Arvelduskonto avamine tasuta, arvelduskonto kuutasu 0,30 €, aastatasu 3,60 €.

Väljastamine tasuta, hooldustasu kuus 1 €, aastatasu 12 €.

Väljastamine 0 €, aastane intress 18%, hooldustasu kuus 1,60 €, aastatasu 19,20 €.

Internetipank 0,16 €

Pangakontor 2,30 €

Internetipank 0,38 €

Pangakontor 3,50 EUR

Internetipank 0,38 €

Pangakontor 3,50 €.

Internetipank 6 €

Pangakontor 10 €.

Pangasisene makse 0,08 €.

Euroopa tavaline makse 0,19 €.

Pangakontorist eurodes kupüürid 0,5% summast, min 3 €. Deebetkaardiga SEB sularahaautomaadist kuni 1000 eurot kalendrikuus 0 €, kui summa ületab 1000 eurot kalendrikuus 0,3 % summast. Eestis ristkasutusega ühinenud pankade sularahaautomaadist 1 € +2,5% summast. Välismaal asuvast sularahaautomaadist 1 € +2,5% summast. Krediitkaardiga sularahaautomaadist (k.a välismaal) 2 € + 2,5% summast. Pangakontoris (k.a välismaal) 2 € + 2,5% summast.

Pangakontoris euro kupüürides 0,4 % summast, min 3 €. SEB Eesti sularahaautomaadis kuni 4000 eurot kalendrikuus 0 €, kui summa ületab 4000 eurot kalendrikuus 0,3% sissemakstavast summast.

Liitumine tasuta, kuutasu tasuta.

Swedbank AS

Tasuta Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) residentidele. 200 € teiste riikide residentidele.

Kontoga seotud esimese deebetkaardi avamine tasuta, iga järgneva deebetkaardi avamine 2,5 €, kaardi uuendamine tasuta. Kuutasu tasuta kuni 1,98 € sõltuvalt deebetkaardi tüübist ja isiku vanusest.

Krediitkaardi avamine internetipangas 1,50 €, kontoris 2,50 €. Kaardi asendamine 7 €, põhikaardi ja lisakaardi uuendamine tasuta. Kuutasu tasuta kuni 12,90 € sõltuvalt krediitkaardi tüübist ja isiku vanusest.

Tasuta kuni 3,20 € sõltuvalt maksekanalist, -tüübist ja isiku vanusest.

0,38 € kuni 3,20 € sõltuvalt maksekanalist.

5,45 € kuni 49,85 € sõltuvalt maksekanalist,- tüübist ja valuutast.

tasuta

Kupüürides 0,5% min 3 €, müntides 2% min 3 €. Pangaautomaadis deebetkaardiga oma panga sularahaautomaatidest tasuta kuni 2000 € ühes kalendrikuus ja 0.3% summast, mis seda ületab. Deebetkaardiga teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1 € + 2,5% summast. Pangaautomaadis krediitkaardiga sularaha väljavõtmine 1,92 € + 2,5% summast.

Kupüürides 0,25% min 2,60 €; alaealise kontole tasuta kuni 100 € ühes kalendrikuus ja 0,25% summast, mis seda ületab; Müntides 2% min 2,60 €; alaealise kontole tasuta kuni 100 € ühes kalendrikuus ja 2% summast, mis seda ületab. Oma panga automaadis deebetkaardiga tasuta kuni 5000 € ühes kalendrikuus ja 0,25% summast, mis seda ületab.

tasuta

Täielik teenuste hinnakiri on kättesaadav panga kodulehel

29.10.2018

AS TBB pank

Juriidilised isikud 3 €. Eesti residendid, kelle struktuuris on mitteresidendid 250 €/aastas. Euroopa Liidu riikides registreeritud mitteresidendid (v.a. Küpros, Malta, Suurbritannia) 600 €/aastas.

Esimese kaardi väljastamine tasuta. Lisakaardi väljastamine 3 €. Deebetkaardi asendamine 4 €. Igakuine kaardi hooldustasu tasuta.

Aastatasu juriidilised isikud 26-195 €, mitteresidentidele 52-195 €. Eraisikud 6,40-128 €, mitteresidentidele 52-196 €.

Internetist juriidiline isik 0.45 €, eraisik 0,20 €.

Internetist juriidiline isik 0,45 €, eraisik 0,20 €.

Internetist juriidiline isik 9,20 €, eraisik 9,20 €.

teenust ei pakuta

Kontoris juriidilised isikud 0.5% summast, min 5 €. Eraisikud kuni 500 € päevas tasuta, üle 500 € päevas 0.4% summast, min 5 €. Deebetkaardiga sularahaautomaadist Eestis ja Eurotsooni riikides.

Juriidilised isikud oma kontole 0.3% summast, min 5 €. Eraisikud üle 3000 € päevas - 0.2% summast. Eraisikud kuni 3000 € päevas tasuta.

liitumine tasuta

Tüüpiliste makseteenuste loetelu

Mõiste Definitsioon
Konto haldamine Kontohaldur haldab kliendi kasutatavat kontot.
Deebetkaardiga varustamine Kontohaldur pakub kliendile kliendikontoga seotud maksekaardi. Iga kaarditehingu summa võetakse otse ja kogu ulatuses kliendikontolt.
Krediitkaardiga varustamine Kontohaldur pakub kliendile kliendi maksekontoga seotud maksekaardi. Kokkulepitud perioodi kaarditehingute kogusumma võetakse kokkulepitud kuupäeval kliendi maksekontolt osaliselt või kogu ulatuses. Kontohalduri ja kliendi vahelises krediidilepingus määratletakse, kas klient peab laenusummalt maksma intresse.
Maksekorraldus Eesti sisene (SEPA) Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele kontole; riigisisene kliendimakse, mis vastab SEPA nõuetele.
Maksekorraldus (SEPA) Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele kontole; kliendimakse, kus vähemalt üks osapool asub väljaspool Eesti Vabariiki ja mis vastab SEPA nõuetele.
Maksekorraldus kolmandate riikide vaheline (mitte-SEPA) Kontohaldur kannab kliendi juhise kohaselt raha kliendikontolt teisele kontole; kliendimakse, kus vähemalt üks osapool asub kolmandas riigis ja mis ei vasta SEPA nõuetele.
Püsikorraldus e-arve Kontohaldur kannab regulaarselt kliendi juhise kohaselt kindla summa kliendikontolt teisele kontole, kus arve ja maksejuhise andmed on panka saadetud Eesti e-arve formaadis ning e-arve kuvatakse kliendile internetipangas.
Sularaha väljavõtmine Klient võtab kliendikontolt sularaha välja.
Sularaha sissemaksmine Klient maksab sularaha maksekontole sisse.
Internetipanga leping Elektroonilise maksekanali pakkumine, mis võimaldab kliendil teha maksetoiminguid interneti teel.

 


Võrdlustabel on loodud koostöös Eesti Pangaliiduga. Andmete uuendavamise kohustus on pankade esindajad, viimase uuendamise kuupäev on alajaotuse viimases veerus. Andmete õigsuse ja ajakohasuse eest vastutavad pankade esindajad. 

Kõik tasud on eurodes. 

Tabel ei arvesta pakettide ja kliendirühmadele pakutavate soodustustega. Nendest saad täpsema ülevaate näidistarbijate teenustasude võrdlustabelist. Personaalse pakkumise saamiseks ja kõigi tingimuste täpsustamiseks pöördu panka.

Viimati uuendatud 4. november 2019