Tähtajaline pension

Kui oled pensioniealine või sinu pensionieani on jäänud kuni 5 aastat, saad kogumispensioni alates 2021. aastast võtta:

  • tähtajalise pensionina pensionifondidest (fondipension)
  • tähtajalise pensionilepinguga kindlustusseltsist

Tähtaja ehk pensioni saamise perioodi valiku tegemisel saad valida kas soovitusliku kestusega perioodi või määrata perioodi endale ise.Tähtaeg saab olla täisaastates, näiteks 20, 17 või 10 aastat. Mida pikem on tähtaeg, seda kauem sulle pensioni makstakse, kuid seda väiksem on pensioni suurus. Minimaalne tähtaeg on 1 aasta. Valides pensioniks soovitusliku kestusega perioodi, arvutatakse pensioni saamise aeg sinu vanusele vastava keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Pensioni kestuseks võid määrata soovituslikust kestusest ka pikema tähtaja. Kui valid pensioni perioodiks soovitusliku kestuse või sellest pikema perioodi, siis on sinu pension 2021. aasta 1. jaanuarist alates tulumaksuvaba.


Kui soovid pensioni saada kindlasti oma elu lõpuni, tuleb sõlmida kindlustusseltsiga eluaegne pensionileping. Tähtajalise pensioni puhul võib olla tõenäoline, et pensioni maksmine lõppeb enne elu lõppu.

Pensioni soovituslik kestus

Pensioni soovituslik kestus on keskmiselt elada jäänud aastate alusel arvutatav väljamaksete periood, mil kehtib tulumaksuvabastus.
Pensioniperioodi soovitusliku kestuse tähtaeg arvutatakse Eesti Statistikaameti poolt avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel vastavalt osakuomaniku vanusele. See arvestatakse välja lepingu sõlmimisel ning ümardatakse täisaastateks.

Regulaarsed maksed pensionifondist ehk fondipension

Fondipension on tähtajaline pension, mida makstakse pensionifondidest. Kui sul on osakuid mitmes pensionifondis, võetakse väljamakse tegemisel tagasi osakuid kõigist pensionifondidest. Pensioni makstakse kuni fondipensioni tähtaja saabumiseni.
Oluline on meeles pidada, et fondipensioniga seotud investeerimisrisk on osakuomaniku kanda. See tähendab, et tuleb arvestada, et pensionifondi osakute väärtus võib aja jooksul muutuda – nii tõusta kui langeda.
Fondipensioni saamiseks tuleb esitada fondipensioni avamise avaldus, milleks pöördu endale sobivasse panka või vali Pensionikeskuses alajaotus Minu pensionikonto.
Kui omandad pärast avalduse esitamist uusi pensionifondi osakuid, ei pea sa rohkem midagi ette võtma. Uued osakud võetakse arvesse juba järgmise väljamakse ajal väljamaksmisele kuuluva summa arvutamisel.
Fondipensioni puhul saad valida, kas soovid pensioni väljamakseid kord kuus, kord kvartalis või kord aastas. Esimene väljamakse tehakse järgmisel kalendrikuul pärast avalduse esitamist, kui avaldusele märgiti igakuise väljamakse soov.
Osakuomanikul on õigus pärast fondipensioni kokkuleppimist ka muuta väljamaksete tegemise sagedust või muuta väljamaksete tegemise perioodi. Uutel tingimustel fondipensioni väljamakseid hakatakse tegema alates järgmisest pensioniaastast.
Fondipensioni saad soovi korral ka lõpetada. Pärast lõpetamist on võimalik fondipension uute tingimustega uuesti kokku leppida või valida mõni teine väljamakse: eluaegne või tähtajaline pension kindlustusseltsist või ühekordne väljamakse.
Fondipension lõpeb viimase pensioniaasta lõpus viimaste osakute tagasivõtmise ja neile vastava väljamakse tegemisega või osakuomaniku surma korral.


Erineva suurusega väljamaksed
Fondipensioni väljamaksete summa on erineva suurusega. Väljamaksete suurus ehk pensionisumma ei ole kogu fondipensioni maksmise aja jooksul ühesugune, vaid iga kuu, kvartal või aasta erinev. Seda seetõttu, et pensionifondi osakute väärtus võib aja jooksul muutuda – nii tõusta kui langeda. Teisisõnu on fondipensioniga seotud investeerimisrisk osakuomaniku kanda.
Fondipensioni väljamaksete aluseks olev osakute arv leitakse iga kord enne väljamakse tegemist, võttes arvesse pensionikontol vahepeal aset leidnud muutusi. Muutuvad osakute koguarv, ja osakute puhasväärtus ning kokkuvõttes osakute koguväärtus:

Tähtajaline pensionileping kindlustusseltsiga

Tähtajalise pensioni saamiseks kindlustusseltsist tuleb sõlmida kindlustusleping. Pärast tähtajalise pensionilepingu sõlmimist tuleb teha oma II sambasse kogutud varast kindlustusmakse. Pensioni maksab sulle kuni tähtaja saabumiseni kindlustusselts.
Kindlustusmakse tasumiseks võib:

  • kasutada kogu II sambasse kogutud vara või
  • sõlmida tähtajalise pensionilepingu väiksemale summale.

Kui oled kasutanud tähtajalise pensionilepingu sõlmimiseks vaid osa oma II sambasse kogutud varast, võid pensionifondi jäetud vara eest, aga ka II sambasse lisandunud vara eest sõlmida uue pensionilepingu, valida fondipensioni või võtta ülejäänud raha välja ühekordse(te) makse(te)na. Soovi korral võid selle ka varem valitud kindlustusseltsi kanda ning tõsta sellega väljamakse suurust. Tähtajalise pensionilepingu tingimuste täpsustamiseks ja lepingu sõlmimiseks tuleb ühendust võtta kindlustusseltsiga.
Tähtajalisi pensionilepinguid sõlmib

Viimati uuendatud 10. jaanuar 2022