Liising

Kasulikud viited

Liising on laen, mille puhul liisinguobjekt jääb raha laenajale lepingu tagatiseks. Liisingut pakuvad lisaks pankadele ka teised äriühingud. Eraisikutele liisingut pakkuvaks ettevõtteks võib olla üksnes kas krediidiasutus ehk pank, tegevusloa alusel tegutsev krediidiandja või -vahendaja või erandi alusel tegutsev krediidiandja ehk panga tütarettevõte.  Kõik tegutsemisõigust omavad liisingupakkujad on toodud ka Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris

Eraisikuga sõlmitud liisingulepingule (tarbijakrediidileping) kohaldatakse võlaõigusseaduse peatükis 22 sätestatut.

Mõtle läbi:

  • Kui suur summa on sul võimalik maksta esimeseks sissemakseks? Mida rohkem suudad alguses sisse maksta, seda vähem maksad kokkuvõttes intressi. Suurem sissemakse aitab vähendada ka igakuist liisingumakset. Suurem sissemakse vähendab liisinguettevõtte riske, mistõttu võib liisingu intress olla sinu jaoks soodsam.
  • Kui suur kuumakse ning kui pikk makseperiood on sinu jaoks sobiv? Liisingu tähtaja maksimaalne pikkus sõltub liisinguandjast, kuid on üldjuhul 5-6 aastat. Pikem liisinguperiood annab võimaluse tasuda sõiduki eest korraga väiksemate osade kaupa. Nii tuleb sul aga kokkuvõttes maksta rohkem intressi.
  • Igakuise liisingumakse suurus sõltub nii liisingutüübist (kapitali- või kasutusrent) kui ka auto hinnast, esimese sissemakse suurusest, intressimäärast ja liisinguperioodi pikkusest. Kui sõlmid jääkväärtusega liisingulepingu, siis ka sellest, kui suur on sõiduki jääkväärtus liisingu lõppedes. Sobiva kuumakse leidmiseks peaksid teadma, kui suur on sinu igakuiste sissetulekute ja kohustuste suhe. See aitab sul hinnata oma tegelikku võimet liisingumakseid tasuda.
  • Kas valida kasutusrent või kapitalirent
  • Kui otsustad liisida kasutatud auto, siis pööra tähelepanu liisingufirma seatud piirangutele, mis puudutavad auto vanust ning liisingu miinimumsummat. 

Kas võtta kapitalirent või kasutusrent?

Kapitalirent sobib siis, kui sa tahad pärast liisingu lõppemist saada auto omanikuks. Liisinguperioodi jooksul tasud igakuiste maksetena liisinguandjale kogu sõiduki maksumuse koos intressidega. Kui liisinguperiood lõpeb ja sa oled kõik maksed korrektselt tasunud, saad auto omanikuks. Selleks, et kuumaksed oleksid väiksemad, on võimalik jätta viimane osamakse suurem – teisisõnu on tegemist jääkväärtusega kapitalirendiga. Üldiselt on kapitalirendi puhul kuumakse veidi suurem kui kasutusrendi puhul.

Kasutusrent sobib siis, kui sul pole eesmärki saada pärast liisinguperioodi lõppemist auto omanikuks, vaid soovid näiteks liisida järgmise. Kasutusrendi puhul ostab liisinguandja sinu valitud auto ning annab selle sulle teatud perioodiks kasutada. Sina tasud igakuiseid liisingumakseid ning kui liisinguperiood lõpeb, võid masina tagastada. Lisaks sellele on sul ka võimalik auto jääkväärtusega välja osta.

Kui ostad auto eraisikult või firmalt, kes pole käibemaksukohuslane, võid kasutada ka järelmaksu. See on tingimuste poolest sarnane kapitalirendiga.
 

Võta otsustamiseks aega

Enne liisingu vormistamist pöördu vähemalt kolme liisingufirma poole ning palu teha pakkumised. Võrdle lepingute tingimusi ning vali nende hulgast enda jaoks kõige sobilikum. Võrdlemist lihtsustab see, et iga liisingupakkuja peab sulle andma tarbijakrediidi standardinfo teabelehte, mis on kõikides liisingufirmades ühesugune. Teabelehel märgitakse ära sulle pakutava krediidi suurus, intressimäär aastas, krediidi kulukuse määr, muud lisanduvad tasud, viivised ja teised võlgnevusega seotud tasud, lepingu kestvus jne.

Mida saab liisida?

Liisingut kasutatakse enamasti sõiduki soetamiseks. Autoliisingu tehing toimub järgnevalt: liisingufirma ostab välja kliendi soovitud sõiduki ja annab selle talle rendile, küsides selle eest tasu ehk intressi. Sõiduki omanik on liisingufirma, valdaja ja kasutaja on liisinguvõtja.

Liisingufirmad võivad pakkuda võimalust liisida lisaks sõiduautole ka mootorratast, väikelaeva, jahti, kaatrit, kinnisvara vms.

Viimati uuendatud 26. august 2019