Mida jälgida finantsteenuse reklaami puhul

16. jaanuar 2024

Finantsteenuste reklaam ei tohi eksitada ega õhutada läbimõtlematult finantsteenuseid tarbima, mistõttu on sellisele reklaamile seatud kohustusliku teabe nõuded ja terve rida piiranguid. Toome siinkohal välja olulisema, mida peab ja mida ei tohi finantsteenuse reklaam sisaldada.

Igasugune reklaam peab olema tavalise tähelepanu korral selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga. 

Kõik finantsteenuste reklaamid peavad sisaldama kohustuslikku teavet, mis võib olenevalt teenuse liigist ja laadist pisut erineda – näiteks erineb tarbijakrediidi ja muude laenude reklaamide puhul kohustusliku teabe hulk. Kohustuslik teave peab aga alati olema esitatud selgelt üleskutsuvas vormis ehk sisaldama üleskutset tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Üleskutse sõnastus võib olla erinev, kuid see peab täitma üleskutse eesmärki.

Üleskutse peab olema esitatud selgel, kokkuvõtlikul ja selgelt eristuval viisil. Kirjatüüp ja -suurus ning kõne kiirus ja helitugevus peab muutma teabe tavalise tähelepanu juures märgatavaks ja arusaadavaks, sh selgelt loetavaks ja kuuldavaks ning pingutusteta muust teabest eristatavaks.

Samuti on oluline, et igasuguse finantsteenuse reklaamis sisalduks selgelt eristatavalt ka reklaami tellija nimi, tema registreerimisel olev või registreeritud Eesti või Euroopa Ühenduse kaubamärk või veebiaadress.

Vastutustundlik ja tasakaalukas reklaam

Finantsteenuse reklaam peab olema arusaadav, tasakaalukas ja vastutustundlik ega tohi kuidagi eksitada. Kui reklaamis rõhutatakse saadavat kasu, tuleb selle juures alati märkida ka teenusega kaasnevad riskid.

Reklaamis tuleb kasutada mõistetavat keelt, sõnavara, lühendeid jmt ning see ei tohi varjata ega moonutada finantsteenuse kohta olulist informatsiooni. Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid, ei tohi jätta muljet, et laenu võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. 

Võrdluse kasutamine reklaamis
 
Kui enda teenust või toodet võrreldakse konkurendi omaga, peab võrdlus olema sobiv, objektiivne, asjakohane. Seeläbi on tagatud finantsteenuse reklaamis esitatava teabe õigsus, vältides kliendi võimalikku eksitamist ja konkurentide kahjustamist. Näiteks intresside või tootluse võrdlemisel tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, kas võrdluse aluseks kasutatav metoodika on ühetaoline.

Samuti ei tohi võrdlus olla eksitav ega kallutatud ühe võrdlusaluse suunas, vaid andma finantsteenusest adekvaatse tervikpildi. Näiteks hoiu-laenuühistute puhul ei ole hoiuste võrdlus pankadega võrreldav üksnes intresside alusel, sest pankade hoiused on tagatud riikliku tagatisskeemiga, hoiu-laenuühistute omad mitte.

Samuti on omadussõnade lühikese või pika ülivõrde vormide („kõige parem“, „kõige odavam“) kasutamisel oluline, et reklaamija on taganud grammatilise vormi sisulise õigsuse ja korrektsuse ning on valmis pädevale asutusele oma valikut objektiivselt tõendama.

Täpsemate selgitustega seaduste nõuete kohta kindlustusvaldkonna, investeerimisfondi ja tarbijakrediidi reklaamile saab tutvuda Finantsinspektsiooni ja Tarbijakaitseameti (tänaseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet) juhendis „Nõuded finantsteenuse reklaamile“, mille leiab Finantsinspektsiooni veebilehelt SIIT.
 

Rohkem uudiseid

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon on tulnud välja mitme ettepanekuga, mis muudaksid inimeste jaoks kodulaenu üleviimise ühest pangast teise panka kiiremaks, lihtsamaks ja soodsamaks. Ettepanekute elluviimine parandaks laenuturu toimimist ja soodustaks konkurentsi panganduses, kuid see eeldab osaliselt seadusemuudatusi. Ettepanekud põhinevad Eesti Panga panganduse konkurentsiolukorra värskel...
Testi oma teadmisi rahast ja võid võita toredaid Finantsinspektsiooni auhindu! Finantsinspektsioon kutsub osalema koolivaheaja rahatarkuse viktoriinis minuraha.ee lehel . Viktoriinis saab osaleda 26. veebruarist kuni 3. märtsini. Auhinnad loosime minuraha.ee Facebooki lehel kõigi osalejate vahel välja järgmise nädala alguses, võitjatega võetakse ühendust. Ühtlasi avaldame siis ka viktoriini…
Finantsinspektsioon kutsub neljapäeval, 22. veebruaril kell 10-12 infopäevale, kus selgitatakse nõudeid põhimakseteenuste osutamisele. Infopäev on mõeldud eelkõige pankade ja pangafiliaalide esindajatele, kuid seda võivad jälgida ka kõik teised, kes teema vastu huvi tunnevad. Pankade ja pangafiliaalide esindajaid ootab Finantsinspektsioon osalema Eesti Panga muuseumis, aadressil Estonia…