Finantsaabitsa ja minuraha.ee tekstid said uuendatud

19. märts 2024

Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee ilmus Finantsaabitsa täiendatud versioon ning ajakohastatud sai ka tarbijaveebi sisu.

Minuraha.ee tekste on värskendatud peamiselt järelmaksu, laenuandmise, pensioni ja võlgade ümberkujundamise peatükkides.

Finantsaabitsa uues versioonis on ajakohastatud arvandmeid ning oluliselt muutus ka pensioniteemaline peatükk. Tekstis tehtud muudatused puudutavad lisaks muu hulgas sotsiaaltoetusi, hüvitisi, palka, maksekorraldusi ja laenuandmist.

"Finantsaabits. Rahaasjade korraldamise käsiraamat" on mõeldud peamiselt gümnaasiumiõpilastele ning see ilmus esimest korda tarbijaveebis minuraha.ee 2011. aastal. Finantsaabitsa autor on Villu Zirnask.

2024. aastal ilmunud täiendatud teos on leitav: Finantsaabits

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…