Tunnustati rahatarkuse edendajaid

7. juuni 2023

Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. 

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on tunnustuse saajate ühine nimetaja missioonitunne – lisaks oma igapäevatööle finantseksperdina leitakse aega ja tahtmist panustada inimestesse ja ühiskonna arengusse laiemalt. „Rahatarkuse edendamise alustalaks on vaieldamatult koostöö ning oleme rõõmsad ja tänulikud, et entusiastidest partnereid on iga aastaga aina rohkem nii avalikust kui erasektorist, MTÜ-dest, samuti on aktiivseid eraisikuid. Näeme, et meie inimeste finantsteadmiste ja korras rahaasjade eest seisavad majandusteadlased, pangandusinimesed, investorid, ettevõtjad ja teised,“ märkis minister. 

Rahatarkuse edendamise töö üks olulisemates tegevussuundadest on elanikkonna teadlikkuse tõstmine, et teadmiste abil säilitada ja parandada elanike majanduslikku heaolutaset. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul edendavad rahatargemad inimesed lisaks isiklikule heaolulule ka riigi majandust. „Tihti öeldakse, et inimene on täpselt nii rikas, kui palju õnne ja armastust tal ümberringi on. Kuid pelgalt õhust ja armastusest elada ei saa. Nutikamalt majandades on võimalik raha säästa, koguda ja investeerida. Just neid teadmisi jagavadki Eestis erinevad missioonitundega inimesed ja organisatsioonid ehk rahatarkuse edendajad. Mul on suur rõõm, et nende tegevust on märgatud ja tunnustatud,“ lausus Kessler.

Eesti Panga president Madis Müller lisas, et inimeste oskuste tõstmine rahaga ümberkäimisel paneb aluse nii meie finantssüsteemi stabiilsusele kui ka riigi pikaajalisele tasakaalustatud arengule. „Hästi planeeritud rahaasjad pereringis suurendavad inimeste igapäevast kindlustunnet. Läbikaalutud säästmis- ja investeerimisotsused panevad aluse pikkade plaanide teostumisele. Ning tõenäoliselt on rahatargad inimesed valimiste eel veidi nõudlikumad, kui poliitikud tulevad välja suurejooneliste plaanidega, mille rahastamise allikat pole mainitud,“ tõi ta välja.

„Ka pankade vaatest on väga oluline, et inimesed oskaksid oma rahalist võimekust hinnata ning selle põhjal kaalutletud ja teadlikke otsuseid teha,“ märkis Eesti Pangaliidu juht Olavi Lepp. „On väga tänuväärne, et finantstervisest räägitakse viimastel aastatel julgelt ja avatult. See tõstab kogu ühiskonna teadlikkust.“

Rahatarkuse edendamise tunnustuse saajad:

Aasta rahatarkuse õpetaja 2023 on Kristjan Liivamägi

Aasta õpetaja tiitel anti õpetajale, kes annab järjepidevalt oma õpilastele edasi rahatarkuse teadmisi ja oskusi ning innustab ka teisi pedagooge sama tegema. 
Tunnuskirjad: Kaire Viil, Mati Ruul, Jana Söörd

Aasta rahatarkuse edendajad 2023 on Swedbank Rahaasjade Teabekeskus ja Kristi Saare
Aasta edendaja tiitliga tunnustati rahatarkuse edasiviijat, kelle aastatepikkuse või süstemaatilise töö tulemusena on eestlaste rahakäitumine paranenud.
Tunnuskirjad: LHV, ettevõtlus- ja karjääriõppeprogramm Edu ja Tegu, Junior Achievement Eesti, Liisi Kirch ja Leonore Riitsalu
 
Aasta rahatarkuse tegu 2023 on „Tom õpib rahamängu“ materjalide loomine Riin Tuttelbergi, Liina Saaremäe-Soidla ja Triin Sarapuu poolt
​​​​​​​Aasta tegu on vabatahtlik algatus või üritus, mis on eestlaste rahakäitumist parandanud. 
Tunnustusüritust „Rahatarkuse vedur“ korraldati esimest korda, valdkonna tublisid tegijad on plaanis edaspidi tunnustada igal aastal. Tunnustamise eesmärk on esile tõsta pikaajalisi positiivse mõjuga tegevusi ja tegijaid rahatarkuse inimesteni viimisel.

Tunnustusüritust „Rahatarkuse vedur“ korraldati esimest korda, valdkonna tublisid tegijad on plaanis edaspidi tunnustada igal aastal. Tunnustamise eesmärk on esile tõsta pikaajalisi positiivse mõjuga tegevusi ja tegijaid rahatarkuse inimesteni viimisel.

Rohkem uudiseid

Eesti Pank ja Finantsinspektsioon kutsuvad laupäeval, 18. mail 2024 Eesti Panga muuseumisse (Estonia pst 11) traditsioonilisele rahatarkuse perepäevale ja muuseumiööle. Päevas on mängu ehk kell 11–16 toimuval perepäeval on fookuses rahatarkuse õppimine läbi mängu, sest just nii jääb õpitu kõige paremini meelde. Külastajad on oodatud osalema nii MTÜ Ettevõtlusküla peremängus „Minu raha“ kui ka…
Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…