Positiivne krediidiregister aitab pettuseid ja võlgnevusi vähendada

16. veebruar 2022

Finantsinspektsioon korraldab 17.veebruaril veebiseminari positiivse krediidiregistri teemal. Planeeritav register muudab seminaril osalevate ekspertide hinnangul laenamise läbipaistvamaks, aitab kaasa pettuste vähenemisele ning võib ka laenud pikas plaanis odavamaks muuta.

FinanceEstonia juhatuse liikme Andrus Alberi sõnul on positiivne krediidiregister Euroopas väga levinud ning sellega kaasnev kasu on kõigile osapooltele tuntav. „Positiivne krediidiregister piirab ülelaenamist, vähendab pettuseid, muudab laenud soodsamaks, lihtsustab võrreldavate laenupakkumiste võtmist, vähendab eraelu puutumatuse riivet ning võimaldab kergemine kutsuda korrale vastutustundetuid laenuandjaid,“ loetles Alber registri kasutegureid. Ta lisas, et registri loomine vajab regulatsiooni, mis muudaks andmete edastamise finantsasutustele kohustuslikuks. „Registri loomiseks vajalikud kulud on erasektor valmis ise kandma. Vajalik järelevalve ja turvalise teenuse osutamine oleks aga mõistlik tagada registripidajalt nõutava tegevusloaga,“ lisas Alber.

Võlanõustaja Heete Simmi sõnul on võlgnike peamine probleem võlanõustaja vastuvõtule pöördumiseks läbi aastate olnud üle jõu käiv võlakoorem. “Inimesed võtavad vanade võlgade katteks uue laenu peale, teinekord laenatakse ka igapäevaste kulude katmiseks.  See võib ajutiselt olla lahenduseks, kuid pikemas plaanis on oht sattuda  võlakeerisesse ja muutuda püsivalt maksejõuetuks. Positiivne krediidiregister aitab kaasa sellele, et laenu saavad vaid need isikud, kes on suutelised  laenu tagasi maksma“ märkis Simm. Ta lisas, et register võiks vähendada ka netikelmide võimalusi inimestelt välja petetud isikuandmetega nende nimel kiirlaene võtta.    

Andmekaitse Inspektsiooni juristi Merili Koppeli sõnul on registri loomisel oluline meeles pidada seda, et inimeste isiklikud andmed ei satuks valedesse kätesse. “Isikuandmed peavad olema kaitstud ning nähtavad vaid põhjendatud olukordades,” märkis Koppel ja lisas, et turvariskid tuleb läbi mõelda ja maandada.

Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonnajuhataja asetäitja Thomas Auväärti sõnul on ministeeriumil registri eelnõu esialgne kavand suures osas valmis, samas mitmed nüansid on vaja veel läbi arutada. “Positiivsest krediidiregistrist võidaksid nii laenajad kui laenuandjad, sest laenuandjatel oleks kohustustest parem ülevaade ja laenusaajate jaoks võiks laenude taotlemine muutuda mugavamaks,” märkis Auväärt. Ta lisas, et vastavalt Rahandusministeeriumi Tartu Ülikoolilt tellitud krediidituru uuringule aitab positiivne laenuregister kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtte paremale rakendamisele. “Loodame, et saame registri eelnõu kavandi käesoleva aasta esimeses pooles avalikustada,” lisas Auväärt.

Finantsinspektsiooni tasuta veebiseminar positiivsest krediidiregistrist toimub  17. veebruaril kell 11. Seminari saab vaadata otseülekandena veebilehelt: www.minuraha.ee. 
 

Rohkem uudiseid

3110.22
Finantsinspektsioon korraldas 8. novembril kell 11-12 avaliku veebiseminari „Miks Eesti vajab finantsombudsmani?“. Kui olud muutuvad majanduses keerulisemaks, tekib inimestel rohkem probleeme ja eriarvamusi finantsteenuste kasutamisel. Tihti suudetakse eriarvamused mõistliku suhtlemise abil lahendada. Kuid kahjuks sama tihti neid vaidlusi lahendada ei suudeta. Või lahenevad need vaidlused…
1210.22
Eesti Pank ja Finantsinspektsioon korraldavad koolivaheajal, 27. oktoobril kell 11–13 õpetajatele eelregistreerimisega majanduse ja rahatarkuse seminari, kus saab ülevaate Eesti ja euroala majanduse seisust ning populaarse rahatarkuse raamatu autor räägib oma teosest. Lisaks tutvustatakse saksa autori Bodo Schäferi bestselleri „Koer nimega Money” põhjal ettevalmistatavaid töölehti. Eesti Panga...
1509.22
Eesti Pank ja Finantsinspektsioon korraldavad 17. septembril kell 11–16 Eesti Panga muuseumis traditsioonilise perepäeva. Oodatud on pered koos lastega, sugulastega, sõpradega – toredaid tegemisi jagub igas vanuses külastajaile. Eesti Panga muuseumis toimuv perepäev kannab tänavu pealkirja „Ettevõtlik pere”. Oma pereettevõtte loo räägib Carmen Catering ning MTÜ Ettevõtlusküla eksperdid aitavad...