Pensioni investeerimiskonto kaudu investeerimine eeldab häid teadmisi investeerimisest

22. märts 2021

Kui pensioni teise sambaga liitunu soovib pensionisääste kätte saada sügisel, peab ta pensioni teisest sambast lahkumiseks avalduse esitama hiljemalt märtsi lõpuks. Pensioniks kogumist võib jätkata ka vanaviisi või pensioni investeerimiskonto kaudu. Viimane variant eeldab häid teadmisi investeerimisest. 

14. märtsi seisuga oli pensioni teisest sambast lahkumiseks esitatud 131 763 avaldust. Kõige rohkem avaldusi laekus aasta esimesel nädalal, kui esitati ligi 47 300 avaldust. Seejärel avalduste esitamise aktiivsus oluliselt vähenes. Kuna lahkumisavaldusi saab juuli lõpuni tagasi võtta, ei pruugi kõik avalduse esitanud inimesed siiski teisest sambast lahkuda.

Kui inimene teisest sambast raha välja võtmiseks avaldust ei esita, siis võib jätkuda kõik nagu enne: kaks protsenti palgast ja neli protsenti sotsiaalmaksust makstaks siis edasi inimese valitud teise samba fondi. Selle raha investeerib edasi valitud fondivalitseja.

Lisaks on teise sambaga liitunul võimalus jätkata pensioniks kogumist pensioni investeerimiskontol, kuid see eeldab häid teadmisi investeerimisest. Investeerimise otsustest ja aktiivsusest sõltub, kui palju vara pensionieaks koguneb. Teise sambaga liitunu võib pensioni investeerimiskontole kanda kõik või osa teise samba varast. Tulumaksu seejuures tasuma ei pea. Pensioni investeerimiskonto kaudu investeerides saab kaks protsenti palgast ja riigi tasutud 4 protsenti suunata pensioni investeerimiskontole, kus on vaid pensionivara. Kui inimene teatud aja möödudes enam ise investeerida ei taha, saab ta suunata uued sissemaksed pensionifondi või vahetada pensioni investeerimiskonto kaudu kogutud raha pensionifondi osakute vastu.

Lisainfot kogumispensioni teise samba ümberkorralduste ja kõikide valikute kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…