Pensioni investeerimiskonto kaudu investeerimine eeldab häid teadmisi investeerimisest

22. märts 2021

Kui pensioni teise sambaga liitunu soovib pensionisääste kätte saada sügisel, peab ta pensioni teisest sambast lahkumiseks avalduse esitama hiljemalt märtsi lõpuks. Pensioniks kogumist võib jätkata ka vanaviisi või pensioni investeerimiskonto kaudu. Viimane variant eeldab häid teadmisi investeerimisest. 

14. märtsi seisuga oli pensioni teisest sambast lahkumiseks esitatud 131 763 avaldust. Kõige rohkem avaldusi laekus aasta esimesel nädalal, kui esitati ligi 47 300 avaldust. Seejärel avalduste esitamise aktiivsus oluliselt vähenes. Kuna lahkumisavaldusi saab juuli lõpuni tagasi võtta, ei pruugi kõik avalduse esitanud inimesed siiski teisest sambast lahkuda.

Kui inimene teisest sambast raha välja võtmiseks avaldust ei esita, siis võib jätkuda kõik nagu enne: kaks protsenti palgast ja neli protsenti sotsiaalmaksust makstaks siis edasi inimese valitud teise samba fondi. Selle raha investeerib edasi valitud fondivalitseja.

Lisaks on teise sambaga liitunul võimalus jätkata pensioniks kogumist pensioni investeerimiskontol, kuid see eeldab häid teadmisi investeerimisest. Investeerimise otsustest ja aktiivsusest sõltub, kui palju vara pensionieaks koguneb. Teise sambaga liitunu võib pensioni investeerimiskontole kanda kõik või osa teise samba varast. Tulumaksu seejuures tasuma ei pea. Pensioni investeerimiskonto kaudu investeerides saab kaks protsenti palgast ja riigi tasutud 4 protsenti suunata pensioni investeerimiskontole, kus on vaid pensionivara. Kui inimene teatud aja möödudes enam ise investeerida ei taha, saab ta suunata uued sissemaksed pensionifondi või vahetada pensioni investeerimiskonto kaudu kogutud raha pensionifondi osakute vastu.

Lisainfot kogumispensioni teise samba ümberkorralduste ja kõikide valikute kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt

Rohkem uudiseid

2903.21
Finantsinspektsioon viis pankades, fondivalitsejates ja investeerimisühingutes läbi kontrolli, et selgitada välja, kas ja milliseid uusi tooteid ning seonduvaid riske pensionireformi tõttu turule tuleb. Selgus, et kõik suuremad pangad hakkavad pakkuma pensioni investeerimiskonto võimalust, mis on mõeldud eelkõige vilunud investoritele. Kuid arvestades, et seoses pensionireformiga plaanivad mõned…
2403.21
Esimene periood avalduste esitamiseks pensioni teisest sambast lahkumiseks saab läbi 31. märtsil. Väljamaksed teeb riik tänavu septembris. Järgmine periood avalduste esitamiseks on 1. aprill kuni 31. juuli ning seejärel 1. august kuni 30. november. Teise sambasse kogunenud raha väljamakse tegemisel peetakse väljamakselt kinni tulumaks 20%. Lisaks möödub 31.märtsil tähtaeg pensionilepingu...
2303.21
Riik peatas 2020. aasta 1. juulist 2021. aasta 31. augustini pensioni teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed (4%) ja hakkab seda pensionikogujatele kompenseerima 2023. aastal. Riik kompenseerib omapoolsete maksete peatamise seejuures vaid neile, kes jätkasid oma palgast 2% maksete tegemist teise sambasse ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei maksta. Riigi teise...