Kuidas saab eluasemelaenu teise laenuandja juurde viia?

26. juuli 2023

Intressid on kõrged ja hinnad muudkui tõusevad. Üsna loomulik on nendes tingimustes mõelda sellele, kuidas kulusid kokku hoida ja laenutingimusi soodsamaks saada. Kas mõni laenuandja pakub äkki madalamat intressi ja paremaid tingimusi? Kas on võimalik üldse laen teise laenuandja juurde viia?

Lühike vastus on, et kõik on võimalik. Kuid enne, kui hakata laenu teise laenuandja juurde viima, tuleb teha ära kodutöö. Tuleb mõelda enda jaoks läbi sellega seotud plussid ja miinused ning uued võetavad riskid. Samuti tuleb lugeda uut laenulepingut hoolega ja veenduda selles, et uus laenuleping ikka on soodsam kui vana. 

Laenu üleviimine on tegelikult oma sisult laenulepingu refinantseerimine teise laenuandja juures. Lühidalt tähendab see juba olemasoleva kohustuse või mitme kohustuse uut rahastamist. Selle protsessi käigus võetakse olemasoleva võla tasumiseks uus laen ja algse laenu tingimused asendatakse uuest lepingust tulenevate tingimustega. Tavapäraselt refinantseeritakse laenulepinguid selleks, et saada soodsamad tingimused, mis väljenduvad näiteks madalamas intressimääras, sobivamas maksegraafikus või muudes lepingus sätestatud tingimustes. Refinantseerimise võimaldab muu hulgas ennetada makseraskusi ja maksta võetud kohustused õigeaegselt tagasi.

Kas rohi on alati teisel pool rohelisem?

Kuigi võib tunduda, et rohi on teisel pool rohelisem, ei ole see alati nii, mistõttu tuleks enne laenu refinantseerimist pöörata tähelepanu mitmetele nüanssidele. Kuigi soodsam intressimäär mõjub positiivselt igakuisele maksekoormusele, siis pikas perspektiivis ei pruugi see soodsam olla. Isegi kui intressimäär on uue laenuandja juures soodsam, siis näiteks pikeneva maksegraafiku tulemusel võib kogu uue lepinguperioodi jooksul tasumisele kuuluv intressisumma olla suurem intressisummast, mis tuleks tasuda olemasoleva lepingu alusel.

Samuti on võimalik fikseerimata intressimääraga laenulepingu asemel sõlmida fikseeritud intressimääraga leping. Nii võib saada  teatud juhtudel kokkuhoiu, sest intress lepinguperioodi jooksul ei muutu. Samas ei tasu unustada, et kui refinantseerimise käigus intressimäär fikseeriti, ei ole võimalikest intressimäärade langusest ka kasu saada,  ilma et lepingut muudaks või uuesti refinantseeriks. 

Laenulepingu refinantseerimine on  lisakulu

Laenulepingu sõlmimisega kaasnevad erinevad tasud, näiteks lepingu sõlmimise tasu ja nii on see ka refinantseerimise puhul. Eluasemelaenude puhul ei tohi jätta tähelepanuta tagatisega seonduvaid kulusid ja kaasnevaid notaritasusid. Uus laenuandja võib nõuda näiteks hindamisakti. Uue laenuandja juures laenu refinantseerides tuleb hüpoteek ka ümber vormistada ning sellega kaasneb notaritasude ning riigilõivu maksmise kohustus. 

Laenu refinantseerimine võib olla hea viis oma rahaasjade paremaks juhtimiseks. Näiteks on võimalik saavutada igakuiselt madalam kuumakse ning muud võimalikud soodsamad tingimused võrreldes olemasoleva laenuga. Kuid oluline on see otsus põhjalikult läbi kaaluda ja välja arvutada, kas ka lõppkokkuvõttes on refinantseerimine soodsam või hoopis kulukam. 

Teele Jürjer, Finantsinspektsiooni finantsteenuse järelevalve osakonna jurist
 

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…