Finantsinspektsioon: krediidiandjad ei tohi käituda liigkasuvõtlikult

11. aprill 2023

Krediidi kulukuse määr on tarbija jaoks üks peamistest näitajatest, mille suurust tuleks enne krediidi võtmist kontrollida, kuna sellele on seatud ülempiir, millest rohkem krediidiandja tarbijalt nõuda ei või. Tarbijad seda näitajat alati ei kontrolli ja krediidiandjad on leidnud viisi, kuidas ülempiirist mööda hiilida.

Krediidi kulukuse määr jätab nii mõnegi tarbija külmaks just seetõttu, et ta ei saa selle tähendusest aru. Lihtsalt öeldes näitab krediidi kulukuse määr seda, mitu protsenti kasutatud laenusummast peab klient krediidiandjale aastas tasuma. Krediidi kulukuse määrale kehtestatud ülempiiri mõte on kaitsta tarbijat tarbijakrediidilepingust tulenevate ebamõistlikult kõrgete kulude eest.

Finantsinspektsioon on tuvastanud, et mõned krediidiandjad hiilivad krediidi kulukuse määra ülempiirist siiski mööda. Seda on teinud enamasti krediidiandjad, kes pakuvad tarbijatele krediidiliini ja krediidikonto lepinguid. Selliste lepingutega määratakse tarbijale limiit, mida ta saab kasutada just siis, kui vaja. Samas krediidi kasutusse saamiseks tuleb esitada väljamaksetaotlus. Krediidiandjal on seejuures õigus seada krediidi kasutusse võtmisele eeltingimused (nt vähim summa) või keelduda krediidi kasutusse andmisest üldse. Intresse makstakse vaid kasutusse võetud summa eest. Krediidiliini ja krediidikonto lepingud sõlmitakse tavaliselt aastateks või lausa tähtajatult. Krediidiandjad arvutavad krediidi kulukuse määra aga vaid korra ehk enne selliste krediidilepingute sõlmimist. Seega aastaid hiljem, kui tarbija endiselt lepinguga seotud on, tuleb tal maksta kasutusse võetud krediidi eest intresse ja tasusid rohkem, kui seadus konkreetsel ajahetkel lubab.

Kuna krediidi kulukuse määra ülempiiri mõte on kaitsta tarbijat liiga kõrgete tasude eest, tuleks Finantsinspektsiooni hinnangul krediidi kulukuse määra ülempiirist kinni pidada kogu krediidilepingu kehtivusaja jooksul. Inspektsioon on seda krediidiandjatele ka korduvalt selgitanud. Mõned krediidiandjad vaatasid tänu sellele oma lepingutes olevad krediidi kulukuse määrad ise üle. Kahele ettevõttele tegi inspektsioon seoses krediidi kulukuse määra nõuete rikkumisega ka ettekirjutusi. 

Finantsinspektsiooni töö krediidi kulukuse määra ülempiirist kinnipidamisega seoses jätkub. Sest endiselt on Eestis tuhandeid inimesi, kes maksavad aastaid tagasi sõlmitud krediidiliini või krediidikonto lepingu kaudu võetud krediidi eest rohkem intressi ja tasusid, kui siis, kui nad sõlmiksid täna uue lepingu. Krediidiandja ei tohiks käituda tarbija suhtes liigkasuvõtlikult ja ära kasutada aastaid tagasi kehtinud madalamat krediidi kulukuse määra ülempiiri nõuet.

Mari Puusaag-Tamm, Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna juht

Rohkem uudiseid

2909.23
Finantsinspektsioon ja Eesti Pank kutsuvad majandus- ja ühiskonnaõpetajaid 25. oktoobril kell 11–14 traditsioonilisele rahatarkuse seminarile. Sel sügisvaheajal on seminari toimumispaigaks Eesti Ajaloomuuseum Maarjamäel, kus räägime Balti riikide vääringute näitusest ajendatuna Baltikumi majandusest ning Eesti panganduse hetkeseisust. Juttu tuleb ka majandusliku ebavõrdsuse põhjustest,…
2709.23
Võlgnevuste kuhjumine võib olla inimesele ja tema lähedastele tõsine katsumus ning lahenduste leidmine nõuab siis kannatlikust ja asjatundliku tuge. Iga kliendi lugu on erinev, seetõttu on ka kõik lahendused erinevad, kirjutavad võlanõustajad Anna-Liisa Arukask ja Evelyn Eichhorst ajakirjas Sotsiaaltöö. Selleks et anda ettekujutus võlanõustamisteenuse võimalustest, jagavad nad artiklis kahe...
2109.23
Ukselt uksele käivatest kaupmeestest, kes osavate, kuigi õiguslikult kaheldavate nõksudega inimestele ülearu kalleid tooteid maha müüvad, on enamik kuulnud. Tehnoloogia arengu tulemusel peab aga ka vaatama, et pereliikmed asjatult krüptovaluutat ehk virtuaalvääringut ei ostaks või ei seoks ennast sisutute investeerimisskeemidega. Kuidas krüptopettust ära tunda ning mida tasuks teada krüptovara...