Finantsinspektsioon korraldab infopäeva põhimakseteenuste kättesaadavusest

21. veebruar 2024

Finantsinspektsioon kutsub neljapäeval, 22. veebruaril kell 10-12 infopäevale, kus selgitatakse nõudeid põhimakseteenuste osutamisele. Infopäev on mõeldud eelkõige pankade ja pangafiliaalide esindajatele, kuid seda võivad jälgida ka kõik teised, kes teema vastu huvi tunnevad.

Pankade ja pangafiliaalide esindajaid ootab Finantsinspektsioon osalema Eesti Panga muuseumis, aadressil Estonia puiestee 11. Kõik teised, kes teema vastu huvi tunnevad, saavad infopäeva jälgida Finantsinspektsiooni YouTube kanalilt

Infopäeval annab Finantsinspektsioon ülevaate aasta alguses jõustunud soovitusliku juhendi „Nõuded põhimakseteenuste osutajatele“ sisust. Juhendi eesmärk on selgitada põhimakseteenuste pakkumisega seotud nõudeid, ühtlustada turupraktikaid ning seeläbi tagada tarbijatele põhimakseteenuste laialdane kättesaadavus ja teenustele igakülgne ligipääs. Põhimakseteenused on maksekonto pidamine, sularaha sisse- ja väljamaksmine ning maksete tegemine ja vastuvõtmine. Need on teenused, mis peavad olema inimestele kättesaadavad. 

Finantsinspektsiooni ootustest põhimakseteenuste pakkumisele loe lisaks inspektsiooni soovituslikust juhendist. 
Infot põhimakseteenuste kohta leiab ka Finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.ee

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…