Finantsinspektsioon avaldas mullu üle 1300 hoiatusteate

5. jaanuar 2024

Finantsinspektsioon aitab tarbijatel kaitsta end pettuste eest, avaldades oma veebilehel hoiatusteateid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus finantssektoris tegevusloata tegutsevate ettevõtete kohta. 

Seaduse järgi on Finantsinspektsioonil õigus avaldada hoiatusteateid, mille eesmärk on hoiatada avalikkust kas tegevusloata finantsteenuse pakkumisest või muust finantssektori eriseaduste rikkumisest või sellisest kahtlusest. „Hoiatusteateid teeme aastas umbes tuhatkond, eelmisel aastal üle 1300. Hoiatusteadete kandev eesmärk on jagada avalikkusega eelkõige neid võimalikke riske, mis seonduvad tegevusloata finantsteenuse pakkumisega,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Ta lisas, et tavapärasega võrreldes on sagenenud virtuaalvääringu teenuse valdkonda puudutavad hoiatusteated ja inimesed peavad sedalaadi investeerimisotsuseid tehes olema tähelepanelikud.

Kõige suurem hulk hoiatusteateid tuleneb teiste riikide hoiatuste avaldamisest. Finantsinspektsioon koostas ise hoiatusteated enamasti seoses välismaiste teenusepakkujatega, kel puudus õigus Eestis teenuseid osutada, aga kes seda tegid, pakkudes internetis näiteks mõnda „suurepärast“ investeerimisvõimalust või jättes endast mulje kui pangast. Lisaks puudutas üks hoiatusteade ka seadusliku investeerimisühingu kaubamärgi õigusvastast või sellega analoogse sümboolika/nime kasutamist ning teine hoiatusteade teenuseosutaja tütarettevõtja seose puudumist Eestis tegevusluba omava pangaga. Kuna petturid kasutavad lisaks välja mõeldud (äri)nimele sageli ka legaalse teenuseosutajaga identset (äri)nime, eeldab see tarbijatelt veelgi suuremat tähelepanu. Sellisel juhul ei piisa vaid turuosaliste registritest (äri)nime kontrollimisest, vaid veenduda tuleks muu hulgas ka veebilehe, e-posti ja/või telefoninumbri õigsuses. 

Kuidas olla kindel, et ettevõte ei tegele pettusega? 

Kõige esimene ja olulisem asi on olla ise hoolas ja uurida võimalikult palju nii ettevõtte tausta kui ka pakutavat teenust. Üheks võimaluseks on kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehelt, kas ettevõttele on antud tegevusluba või kas tal on õigus osutada teenuseid piiriüleselt. 

Nimekiri nendest ettevõtetest, kel on õigus finantssektoris teenust osutada, on leitav Finantsinspektsiooni turuosaliste registrist. Samuti on võimalik otsingut kasutades kontrollida, kas küsimusi tekitav ettevõte on inspektsiooni hoiatusteadetest läbi käinud. Inspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee selgitatakse levinuimaid petuskeeme laiemalt.

Kui investeerimisteenuseid pakkuva äriühingu asukohaks on mõni muu Euroopa riik, tuleks teiste riikide finantsjärelevalve asutuste veebilehtedelt kontrollida, kas äriühing on antud riigis registreeritud, või edastada vastava riigi finantsjärelevalvele selle kohta kirjalik järelepärimine. Finantsjärelevalve asutuste veebiaadressid on leitavad Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Üks lihtne võimalus on veel teenusepakkujat guugeldada. Kui päringu vastuseks tuleb viiteid foorumitele, kus kliendid kaeblevad asjaomase teenusepakkuja üle – näiteks ei saa kauplemiskontodelt väljamakseid teha –, või viitavad sõnaselgelt pettusele, oleks õigem sellise isikuga tegemist mitte teha või temaga vähemalt lepingulistesse suhetesse astuda. Siiski tuleb ka guugeldamisel süveneda, sest ka ülipositiivse sisuga foorumite taga võib olla pettus.

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon tegeleb riiklikul tasandil finants ehk rahaasjadega seotud järelevalvega ja rahaga seotud kriisiolukordade lahendamisega. Finantsinspektsiooni poole tasub pöörduda, kui oled mõne finantsteenuse osutajaga (näiteks pank, kindlustus, laenuandja, investeerimisfond jt) rahulolematu või ei suuda te omavahel kokkuleppeni jõuda. 2023. aastal esitati Finantsinspektsioonile...
Riigikogu lauale on jõudnud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu, mis muudab oluliselt senist inkassoturu toimimist ja toob krediidiinkassod Finantsinspektsiooni järelevalve alla, mis muudab krediidivõlglastega suhtlemise pikas plaanis õiglasemaks. Kogu inkassoturg ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest…
Viimastel aastatel on investeerimine muutunud populaarsemaks ja investoritele kättesaadavamaks. Koos sellega on suurenenud ka keskkondade arv, kus noored investorid oma rahapaigutamise valikute ja investeerimisstrateegiate teemadel arutlevad ning üksteisega nõu ja kogemusi jagavad. Sageli toimuvad sellised arutelud ühismeedias. Kuid milline võib olla sellise sisuga investeerimisteemalise…