Euroopa järelevalveasutused avaldasid interaktiivse teabelehe kestliku rahanduse kohta

1. detsember 2023

Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, EIOPA ja ESMA) avaldasid interaktiivse teabelehe, milles vastatakse tarbijate kõige sagedamini esitatavatele küsimustele kestliku rahanduse kohta.

Teabeleht annab näpunäiteid tarbijatele, kes kaaluvad kestlikkuse omadustega finantstoodete, sh laenude, säästude, investeeringute, kindlustuse ja pensionide ostmist.

Mis on kestlikkuse omadustega finantstoode?

Kestlikkuse omadustega finantstooteid pakuvad pangad, varahaldurid, kindlustusandjad, pensionifondid või muud äriühingud. Need hõlmavad järgmist:

  • Laenud, millega toetatakse keskkonnasäästlikke projekte, näiteks laenud heitevaba sõiduki ostmiseks, keskkonnasäästliku eluaseme ostmiseks või eluaseme renoveerimiseks/uuendamiseks, et muuta see energiatõhusamaks.
  • Investeeringud konkreetsetesse aktsiatesse ja võlakirjadesse, mida emiteerivad näiteks äriühingud, mille CO2 heitkogused on väga väikesed või mis näitavad vastutustundlikku käitumist oma töötajate ja kogukondade suhtes, kus nad tegutsevad.
  • Investeeringud, pensionid(1) või elukindlustuslepingud, nagu investeerimisfondid, elukindlustus- ja pensioniskeemid, mis teevad kestlikke investeeringuid. Investeerimisfond võib näiteks investeerida selliste äriühingute aktsiatesse, mis toodavad elektrit tuule-, päikese- või hüdroenergia abil.

Teabelehega saab tutvuda SIIN.

Rohkem uudiseid

Rahatarkuse teema on lastele väga põnev, kuid tihti tuleb neile uudisena, et rikkaks ei saadagi üleöö, tõdeb rahatarkuse õpetaja Karl Läll, kes annab rahatarkuse tunde kolmes Eesti koolis kokku seitsmele klassikomplektile . Ilma toetava keskkonnata on keeruline midagi saavutada, mistõttu paneb ta koolitundides suurt rõhku ka suhetele lähedastega. Te töötate TalTechi autonoomsete sõidukite…
Aasta rahatarkuse õpetaja, MTÜ Mängides Targaks erahuvikooli juht ja juhendaja Merike Koort usub, et rahatarkuse õpetamine lastele juba lasteaiast loob tugeva aluse nende tulevasele majanduslikule heaolule ning aitab väärtustada raha teenimist ja hoidmist. Just sellepärast ongi ta juba kümme aastat aidanud panustada laste rahatarkusesse läbi mängu. Kuidas te jõudiste erahuvikooli MTÜ Mängides…
Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on rahatarkuse edendamine olulise tähtsusega, et tagada inimeste rahaline stabiilsus ja…