Finantskirjaoskuse uuring Eesti elanike seas

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis juunis 2015 Rahandusministeeriumi tellimusel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitles Eesti elanike finantskirjaoskust ja finantsteenuste alast teadlikkust. Uuringu käigus küsitleti 1137 Eesti elanikku vanuses 18–80 eluaastat. Käesoleva uuringu tulemusi võrreldi 2010. ja 2012. aastal läbi viidud sarnaste uuringutega ning aruandes kajastatakse võrdlust vanuserühmas 18–74 ainult võrreldavate küsimuste lõikes.

Viimati uuendatud 29. august 2019