Tarbijakrediit

Krediiti või laenu, mida krediidiasutused ehk pangad ning krediidiandjad ja -vahendajad pakuvad tarbijatele, kas sissetuleku, teise eraisiku käenduse või pangas oleva hoiuse tagatisel, nimetatakse tarbijakrediidiks. Sõltuvalt krediidipakkujast võib sellise laenu nimetuseks olla ka näiteks „remondilaen“, „autolaen“, „reisilaen“ vms. Tarbijakrediidiks on iga laen, mida annab litsentseeritud krediidipakkuja tarbijatele. Seega on tarbijakrediidiks ka järelmaks, autoliising ja hüpoteekkrediit.

Eesmärk

Tarbijakrediiditooteid on mitmeid. Tagatiseta tarbijakrediiti võidakse kasutada erinevatel eesmärkidel.  Näiteks võetakse krediiti eluaseme remondiks, oma ettevõttesse paigutamiseks, reisimiseks jne. Järelmaksu, kui ka ühte tarbijakrediiditoodet, kasutatakse näiteks tehnika, mööbli või auto ostmiseks, hariduse finantseerimiseks, hambaraviks jne.  

Tingimused

Tarbijakrediiti pakuvad nii krediidiasutused ehk pangad kui ka litsentseeritud krediidiandjad ja -vahendajad. Erinevate krediidipakkujate tingimused – näiteks intress, tähtaeg, tagasimaksmise kord ja lepingutasu võivad olla küll väga erinevad, kuid vastavalt võlaõigusseadusele peavad kõik tarbijakrediidi pakkujad kinni pidama krediidi kulukuse määra ülempiirist. 

Lisaks krediidi kulukuse määra ülempiirist kinnipidamisele peab tarbijakrediidi pakkuja andma Sulle enne lepingu sõlmimist Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, kus on kirjas Sulle pakutava krediidi suurus, intressimäär aastas, krediidi kulukuse määr, muud lisanduvad tasud, viivised ja teised võlgnevusega seotud tasud, lepingu kestvus jne. Kuna teabelehe vorm peab igal krediidipakkujal olema ühtse vormiga, teeb see erinevate laenupakkumiste võrdlemise hõlpsamaks.

Võrdle enne otsustamiste

Küsi pakkumist vähemalt kolmelt erinevalt laenupakkujalt! See tasub end kuhjaga ära, sest sellest sõltuvad Sinu väljaminekud tulevikus! Laenupakkujate intressimäärad, lepingutasu suurused, krediidi kulukuse määr ja muud tingimused võivad olla väga erinevad. 

Tagatis

Tavaliselt on selleks, kas laenutaotleja regulaarne sissetulek, eraisiku käendus või pangas olev hoius – sõltub konkreetsest laenutüübist ja krediidipakkujast. Samuti pakutakse tarbijakrediiti, mida antakse kinnisvara tagatisel (hüpoteekkrediit) ja krediiti mida antakse mootorsõiduki tagatisel.

Tähtaeg

Tagatiseta tarbijakrediiditähtaeg võib sõltuvalt pakkujast olla poolest aastast kuni viie aastani. Hüpoteekkrediidi puhul võib tähtaeg olla kahest aastast kuni kümne aastani. 

Intress

Intressimäära suurus võib sõltuda näiteks Sinu sissetulekust, olemasolevatest kohustustest kui ka võetava krediidisumma suurusest. Intress tarbijakrediidi puhul võib olla, kas konkreetse protsendina fikseeritud või fikseerimata intress, mis sõltub kas mingist rahvusvahelisest näitajast nagu EURIBOR või krediiditaotleja finantsseisundist.  

Lisaks intressimäära suurusele uuri kindlasti, kas intressi arvutatakse laenujäägilt või laenusummalt. Kui intressi arvutatakse laenusummalt, tähendab see Sinu jaoks suuremaid kulusid intressidele, sest hoolimata sellest, et oled laenuperioodi jooksul osa laenu juba tagasi maksnud, arvestatakse intressi ikkagi veel kogusummalt, mille laenasid. 

Lepingu muudatused

Enne krediidilepingu sõlmimist uuri, kas sul on võimalik krediit enne tähtaega tagasi maksta. Informatsioon krediidi ennetähtaegse tagastamise kohta märgitakse ka eelmainitud tarbijakrediidi teabelehele. Krediidipakkuja võib nõuda ennetähtaegse tagastamise puhul täiendavat tasu, kuid seda ainult seaduses sätestatud suuruses. Lisaks selgita välja, kas Sul on võimalik taotleda maksepuhkust ning kas seda saab ainult põhiosa maksete ajutiseks peatamiseks või on võimalik täielik maksepuhkus (põhiosa ja intressid).  

Muud kulud

Muud kulud võivad lisanduda, kui Sa soovid laenuperioodi jooksul lepingut muuta. Seda näiteks maksepuhkuse saamiseks või maksegraafiku muutmiseks. Uuri ka seda, et kui peaksid laenumaksetega hilinema või krediidipakkujale võlgu jääma, siis kui palju maksavad meeldetuletuskirjad, mis krediidipakkuja Sulle saadab. Tasud meeldetuletuskirjade eest on samuti seadusega kindlaks määratud ja krediidipakkuja kohustub seda järgima. 

14-päevane taganemisõigus

Sul on õigus tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul selle sõlmimisest (välja arvatud hüpoteekkrediidi puhul). Sel juhul pead laenu tagasi maksma hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taganemissoovi esitamist ja tasuma intressi selle aja eest, mil laenuraha sinu käsutuses oli. Krediidipakkujale Sa oma otsust põhjendama ei pea.

Viimati uuendatud 13. august 2019