Laenud

Seitse küsimust laenuvõtjale

  1. Kas asja, mille jaoks plaanin laenu võtta, on tõesti vaja?
  2. Kas mul on ostu võimalik edasi lükata?
  3. Kas oleks võimalik osa või kogu ostuks vajaminev raha hoopis säästa?
  4. Kas ostu kasutusiga on pikem kui laenu tagasimaksmise periood?
  5. Kas mu sissetulek on laenamiseks piisav ja stabiilne ka pikaajaliselt?
  6. Kas pean millestki loobuma, et saaksin tasuda igakuiseid laenumakseid?
  7. Kui võtan praegu selle laenu, kas jätan end ilma võimalusest laenata tulevikus millegi tähtsama jaoks?

Laenuvõtmise vajalikkust kaaludes tasub meeles pidada üht lihtsat reeglit: kas asi, mille jaoks ma laenan, peab vastu kauem kui kestab laenu tagasimaksmine? Näiteks oma kodu ostmisel laenuga või auto liisimisel on vastus küllap „jah“. Tarbimise puhul – reisimine, rõivaste ostmine – on vastus küllap „ei“. Mõnikord on kasulikum soovitud eseme ost edasi lükata ning vajalik summa koguda. Teisisõnu: kui suudad maksta tagasi laenu koos intressidega, siis suudad tegelikult vajamineva summa ka koguda. Viimane variant on Sulle aga kokkuvõttes palju odavam (eriti puudutab see tarbimislaene).

Iga laen on kohustus!

Laen ei ole sissetulek! Laen on kohustus ja laenatud summa tuleb tulevikus koos intressiga krediidipakkujale tagasi maksta. Lisaks krediidi tagastamisele, tuleb alati arvestada muude täiendavate kuludega, näiteks intress, lepingutasud või krediidihaldustasud jne. Jälgi kindlasti, et igakuiselt tagasimakstavad finantskohustused ei ületaks 1/3 pere sissetulekust.

Planeeri laenuvõtmist

Vaata üle oma pere-eelarve ning hinda ise adekvaatselt oma krediidivõimelisust ehk võimet võetud kohustused laenulepingus sätestatud tingimustel tagasi maksta. Pööra erilist tähelepanu mitte ainult oma praegustele, vaid ka võimalikele tulevastele kohustustele või sissetulekute võimalikele muutustele. Laenu ei võeta tavaliselt üheks kuuks ehk laenu tagasimaksmise aeg võib olla suhteliselt pikk. Selle aja jooksul võivad tekkida ootamatud majanduslikud raskused või planeerimata väljaminekud. Igal juhul tasub suurt laenukoormust vältida, sest elu muutudes võib see oluliselt halvendada Su elukvaliteeti ning põhjustada tõsiseid probleeme.

Olenemata laenuvõtmise eesmärgist on enne iga laenulepingu sõlmimist vaja teada vastust kolmele küsimusele: 

  1. Kui palju on Sul võimalik laenata, et tulla toime nii laenu igakuiste tagasimaksetega kui muude igakuiste finantskohustustega?
  2. Kui pikk on sinu jaoks optimaalne laenu tagasimaksmise tähtaeg ning krediidi kuumakse?
  3. Kui palju läheb võetud laen Sulle kokku maksma ehk kui palju pead maksma intressi ja muid võimalikke tasusid?

Nendele küsimustele vastamiseks on võimalik asjatundlikku nõu saada panga või mõne muu krediidipakkuja laenuhalduritelt, kuid lõpliku otsuse pead siiski tegema ise.

Enne laenulepingu sõlmimist pööra tähelepanu

Laen on tasuline

Krediidipakkuja annab krediidi tasu eest Sinu kasutusse. Peamine tasu on krediidipakkujale makstav intress. Krediidipakkujate veebilehtedelt leiad tihtipeale laenukalkulaatorid, mis näitavad, kuidas intressi, omafinantseeringu ja laenu tagasimakse tähtaja muutmisel muutub laenu eest pakkujale makstav tasu – intressi kogusumma. Pikaks ajaks võetava laenu korral mõjutab juba väike intressi erinevus oluliselt krediidipakkujale makstava intressi kogusummat. Uuri veel lisaks, kui suured on teised krediidi võtmisega kaasnevad kulud, näiteks lepingutasu, tagatise hindamisega seotud kulud, riigilõiv hüpoteegi seadmisel tagatisele, tagatiseks oleva vara kindlustamine, notaritasud. Loe täpsemalt: Intress ja muud laenamisega seotud tasud.  

Laenu tagatis

Kui laenu tagatiseks on kinnisasjale laenuandja kasuks seatav hüpoteek, autole seatav pant või eraisiku käendus, tee endale selgeks nende õiguslik tähendus. Kas hüpoteegiga tagatakse ka teisi nõudeid, mis tulenevad sinu ja panga vahelistest lepingutest või ainult konkreetse laenu nõuded, mille tagamiseks hüpoteek on seatud? Millal on laenuandjal õigus tagatis realiseerida ning millised on sinu õigused selles protsessis? Uuri, kas laenuandjal on õigus nõuda lisatagatist? Loe täpsemalt käendusest ja hüpoteegist.

Probleemid laenu tasumisega

Uuri, mis juhtub, kui sul pole võimalik igakuiseid makseid tähtajaks tasuda? Kuidas tuleb sellest laenuandjale teatada? Loe täpsemalt Kui laenu tagasimaksmine käib üle jõu.

Maksepuhkus

Millised on maksepuhkuse võimalused ja tingimused? Ootamatutes olukordades võimaldavad laenuandjad enamasti kliendile teatud aja maksepuhkust. Maksepuhkus tähendab, et sa ei pea kokkulepitud aja jooksul tegema laenu põhiosa tagasimakseid. Intressi maksmisest sind aga reeglina ei vabastata.

Kokkuvõttes tähendab maksepuhkuse kasutamine, et laenu tagasimakse aeg pikeneb maksepuhkuse aja võrra ehk sul tuleb maksta rohkem intressi, kui algselt kokku lepitud. 

Laenu lõpetamine

Millised on laenulepingu lõpetamise tingimused? Laenude puhul tuleb laenuandjal lepingu üldtingimustes või lepingus ette näha lepingu lõpetamise ja/või  ennetähtaegsele tagasimaksmise tingimused. Vastavalt seadusele on krediidipakkujal õigus nõuda üksnes mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud krediidi ennetähtaegse tagasimaksmisega.

Tasub teada, et sul on õigus tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul selle sõlmimisest (välja arvatud hüpoteegiga tagatud laenu korral). Sel juhul pead laenu tagasi maksma hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taganemissoovi esitamist ja tasuma selle aja eest intressi, mil laenuraha sinu käsutuses oli. 

Pane tähele!

Loe laenuleping läbi. Laenulepingu tingimustes on kirjas sinu ja laenuandja õigused ning kohustused – kõik arusaamatused ning muud olukorrad lahendatakse lepingu tingimustest lähtuvalt. Kui sa päris täpselt laenulepingu mistahes sättest aru ei saa, siis tea, et sul on alati õigus küsida selles osas selgitusi laenuandjalt. Loe täpsemalt Muud laenulepingu tingimused.

Võta erinevaid pakkumisi. Küsi laenupakkumist vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt! See tasub end kuhjaga ära, sest sellest sõltuvad sinu väljaminekud tulevikus. Juba ainuüksi väike erinevus intressis võib suure ja pikaajalise laenu korral tähendada sulle tuhandeid võidetud eurosid. 

Lepingueelne teave

Laenuandja peab enne laenulepingu sõlmimist andma sulle piisavaid selgitusi, et saaksid hinnata, kas pakutav leping vastab sinu vajadustele ja rahalistele võimalustele. Selleks kasutatakse tarbijakrediidi standardinfo teabelehte, mis peab olema ühesugune kõigil tarbijakrediidi pakkujatel ning mis lihtsustab sul erinevate pakkumiste võrdlemist. Teabelehel märgitakse ära sulle pakutava krediidi suurus, intressimäär aastas, krediidi kulukuse määr, muud lisanduvad tasud, viivised ja teised võlgnevusega seotud tasud, lepingu kestvus jne.

Viimati uuendatud 30. august 2019