Keskpank avaldas Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste 2017. aasta uuringu tulemused

10. октября 2019

Teemapaberis antakse ülevaade leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (inglise keeles Household Finance and Consumption Survey) tulemustest. Seda uuringut on Eestis läbi viidud kahel korral, 2013. ja 2017. aastal. Me analüüsime 2017. aasta küsitluse tulemusi ja võrdleme neid nii 2013. aasta küsitluse tulemustega kui ka teistes euroala riikides 2013. või 2014. aastal tehtud küsitluse tulemustega. Peamiselt keskendume Eesti leibkondade netovarade jaotusele ja selle eri komponentidele. Samuti analüüsime leibkondade finantskoormust ja krediidipiiranguid. Kahes viimases peatükis käsitleme eriteemasid. Esimeses neist vaatame lähemalt peost suhu elavaid leibkondi. Teises kirjeldame inimeste pensioniootusi ja teise pensionisamba kavandatava reformi võimalikke tagajärgi.

Uuringu läbiviijad Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm.

Loe edasi Eesti Panga veebilehelt.

 

Смотреть все новости

0209.19
Финансовая инспекция открыла новую страницу для потребителей minuraha.ee, которая более удобна для пользователей, чем предыдущая. При создании новой веб-страницы исходили из принципа, чтобы важная информация находилась легко, и самой страницей можно было бы удобно пользоваться. Изменились архитектура данных и оформление веб-страницы, также используется много иллюстративного материала, чертежей и…
3107.19
Финансовая инспекция постоянно пополняет список предприятий, в основном инвестиционных, которые предлагают свои услуги как на территории Эстонии, так и в других странах Европейского союза, не имея на это соответствующего разрешения. Количество подобных компаний растет. Так, в прошлом году Финансовая инспекция предостерегала о 583 компаниях, тогда как годом ранее их насчитывалось 450. Из годового…
3007.19
Финансовые активы физических лиц-резидентов Эстонии превысили в 2018 году их обязательства. Из недавно опубликованного Финансовой инспекцией обзора рынка финансовых услуг следует, что объем финансовых активов по состоянию на конец 2018 года составлял 12,2 млрд евро, тогда как остаток финансовых обязательств был на уровне 9,7 млрд евро. Таким образом, активы росли несколько быстрее обязательств....