Uudised

Hoiustamine on üle kümne aasta muutunud taas majanduslikult mõistlikumaks. Intressimäärad on nüüdseks järjepanu tõusnud üle aasta ja see on ka tähtajaliste pangahoiuste intressimäärad viinud tänaseks parimal juhul 4,3%-ni. Täpseid pankade pakutavaid kaheteistkümne kuu pikkuse hoiuse intressimäärasid saab vaadata minuraha.ee lehel hoiuste intressibaromeetrist. Väga oluline on hoiustamise juures…
Euroopa järelevalveasutused Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avaldasid faktilehe, et aidata tarbijail mõista, kuidas mõjutab inflatsioon ja intressimäärade tõus nende rahaasju praegu ja tulevikus. Faktileht annab nõuandeid ja nippe, kuidas tulla toime inflatsiooni ja kasvavate...
Laenu taotlemisel peab tarbija otsuse põhjalikult läbi mõtlema ja krediidiandjale esitama tõese info oma finantskohustuste ja sissetulekute kohta. Ainult nii saab laenuandja objektiivselt hinnata tarbija võimet laen tagasi maksta. Krediidiandjatel lasub vastavalt seadusele aga kohustus kontrollida laenaja finantstausta vastavalt vastutustundliku laenamise põhimõttele. Tarbijatele laenu...
Reisikindlustuse ostmine on saanud tänapäeval reiside lahutamatuks osaks. Kuid reisikindlustuse lepingut valides tasub kindlasti läbi mõelda, millise ulatusega kindlustuskaitset vajatakse ja kas on uusi või muutunud riske, mille vastu soovitakse end reisil kaitsta. Reisikindlustus võib koosneda mitmest erinevast kindlustusliigist, näiteks õnnetusjuhtumi-, vara- ja tsiviilvastutuskindlustusest…
Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on tunnustuse saajate ühine nimetaja missioonitunne – lisaks oma igapäevatööle finantseksperdina…
Ajal, kui inflatsioon närib rahakotti ja intressimäärade tõus peatumismärke veel ei näita, võib inimestel tekkida raskusi igakuiste laenumaksete tasumisel. Kui selline olukord tekib, siis tuleb krediidiandjaga koheselt ühendust võtta ja sobiv lahendus leida, sest makseraskuste leevendamiseks on olemas erinevaid võimalusi. Intressimäärad on tõusnud viimase kahe aasta jooksul oluliselt. Laenude…