Prindi see leht

Testamendi või pärimislepingu koostamine

Kui inimene sureb, on tema vara ja kohustuste pärimiseks kolm võimalust: seadusejärgne pärimine, testamendijärgne pärimine ja pärimislepingu järgi pärimine.

Seadusejärgse pärimise puhul on pärimisseaduses kirjas, kes lahkunu vara pärivad. Esimeses järjekorras pärivad lapsed ja lapselapsed, teise ringi pärijateks on vanemad ning kui vanemaid pole, siis vennad ja õed. Kolmandas järjekorras pärivad vanavanemad ja nende alanejad sugulased. Ka abikaasa on seadusejärgne pärija. Seadusejärgse pärimise kohta saab rohkem lugeda siit.

Kui inimene tahab ise otsustada, kellele ja kui palju ta oma vara pärandab, tasub kaaluda kas testamendi või pärimislepingu  tegemist.

Testamendile või pärimislepingule võiksid tõsiselt mõelda inimesed, kes elavad kooselus, mitte abielus, sest kooselupartneril ei ole erinevalt abikaasast seaduslikku õigust pärimiseks. Samuti tuleks sellele mõelda juhul, kui peres on erinevatest kooseludest/abieludest lapsi. Näiteks kui kooselus sureb mees, kel on lapsed nii praeguse partneriga kui varasemast suhtest, siis on esimese ringi pärijad tema lapsed mõlemast suhtest, kuid mitte praegune partner, kuna tegemist ei ole abieluga.

Testamendi koostamine

Testamendi koostamiseks on erinevaid võimalusi:

 • Notariaalselt tõestatud testament. Testamendi koostab kas notar vastavalt pärandaja tahtele või esitab pärandaja notarile juba eelnevalt enda poolt valmis kirjutatud testamendi, mille notar üle vaatab ja mis allkirjastatakse notari juures. Notar kannab sellise testamendi pärimisregistrisse.
  Notariaalselt tõestatud testament kehtib pärandaja surmani või seni, kuni ta tahab testamendi tagasi võtta (näiteks sooviga testamenti muuta).
 • Kodus kirjutatud testament. Üks võimalus on koostada algusest lõpuni omakäeliselt kirjutatud testament, millel peab olema kindlasti kirjas testamendi tegemise kuupäev ja aasta. Kui need nõuded ei ole täidetud, siis testament ei kehti.

  Teine võimalus koduse testamendi tegemiseks on tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testament. See tähendab, et testamendi teksti võib koostada näiteks arvutis. Lisaks testamendi tegijale peavad sellele alla kirjutama vähemalt kaks teovõimelist isikut (vähemalt 18-aastased ja vaimselt terved), kes kinnitavad, et testamendi tegija kirjutas iseseisvalt testamendile alla ja on teo- ja otsusevõimeline. Tunnistajad peavad testamendile alla kirjutamise juures olema üheaegselt. Nad ei pea teadma testamendi sisu, küll aga olema teadlikud, et tegemist on testamendiga. Testamendile peab olema märgitud ka selle koostamise kuupäev ja aasta. Kui need nõuded ei ole täidetud, siis testament ei kehti.

  Kodus kirjutatud testament kehtib koostamise kuupäevast kuus kuud. See tähendab, et testamenti peaks iga kuue kuu tagant uuesti kirjutama.

  Alternatiiv on anda kodune testament notari juurde kinnises ümbrikus hoiule – sel juhul kehtib testament võrdväärselt notariaalselt tõestatud testamendiga ehk kuni pärandaja surmani või seni, kuni ta tahab testamendi tagasi võtta. Notari juurde hoiule antud testament kantakse pärimisregistrisse, mis välistab koduste testamentide puhul eksisteeriva ohu, et see jääb kuhugi pärandaja paberite vahele ning tema surma korral seda ei leitagi.

  Notari juures koostatud testamendi plussiks võib pidada seda, et notar annab soovitusi, kuidas testament kirja panna nii, et kõik oleks üheselt arusaadav ja terminoloogia õige. Kodus kirjutatud testamendi puhul tuleb väga hoolikalt jälgida seaduses sätestatud vorminõudeid, et testament oleks kehtiv.

Testamendi koostamise kohta saad lähemalt lugeda siit.  

Pärimislepingu koostamine

Pärimisleping on pärija ning pärandaja vaheline kokkulepe, millega:

 • pärandaja nimetab isiku(d), kellele ta pärandab oma vara või
 • loobub seadusejärgne pärija pärimisest.

Pärimislepinguga on võimalik lisaks pärijaks määramisele panna pärijale ka kohustusi pärandaja suhtes. Samas ei omanda pärija pärimislepingu alusel pärandaja eluajal õigusi tema varale.

Pärimisleping sõlmitakse notari juures, samuti saab seda muuta või lõpetada notari juures. Tasub teada, et üks lepingupool ei saa pärimislepingut iseseisvalt muuta ega lõpetada, vaid ainult mõlemale poole kokkuleppel. Seetõttu on see väga siduv korraldus oma surma puhuks.

Tekstide koostamisel aitas Tallinna notar Anne Saaber.