Prindi see leht

Kui sul on tekkinud probleem mõne panga pakutava teenusega, näiteks laenuga, deebet- või krediitkaardiga, hoiustamisega vmt, siis selgituse saamiseks pöördu kõigepealt teenust pakkunud panga poole ning seda esimesel võimalusel.

Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik selgitada telefoni teel, kuid soovitav on edasise selguse huvides pöörduda panga poole kirjalikult.

Vahel on võimalik kliendi ja panga omavahelises suhtluses olukorrale mõlemaid pooli rahuldav lahendus leida. Kui aga tunned, et sinu õigusi on rikutud, tasub enda eest seista.

Kuhu pöörduda?

 • Finantsinspektsioon. Pangateenustega seotud probleemides on sul õigus pöörduda sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks Finantsinspektsiooni poole. Finantsinspektsioonil on võimalik esitada kaebuse alusel pangale järelepärimine täiendavate selgituste saamiseks ning kontrollida, kas panga tegevus vastab Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon sulle omapoolsed selgitused.
  Samas ei ole Finantsinspektsioon tsiviilõiguslike vaidluste lahendamise kohtuväline organ ja tema pädevusse ei kuulu ka õiguslike hinnangute andmine. Küll annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda – kuhu ja kellele esitada kaebus.

  Kontakt: info@fi.ee
   
 • Kohus. Kui suhtlemine teenusepakkujaga pole tulemust andnud, saad vaidluse lahendamiseks kohtusse pöörduda. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele mõistab õigust ainult kohus. Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem: I astme kohtud - maakohtud ja halduskohtud, II astme kohtud - ringkonnakohtud ehk apellatsioonikohtud ja III astme kohus - riigikohus ehk kassatsioonikohus. Riigikohtusse pöördumiseks tuleb eelnevalt läbida esimesed kaks kohtuastet.
  Kui soovid pangaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kohtusse pöörduda, tuleks sul pöörduda maakohtusse. Kuidas maakohtusse pöörduda ja hagiavaldust koostada, loe portaalist Jurist aitab.

  Kontakt: www.kohus.ee