Prindi see leht

Millele pöörata tähelepanu investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu sõlmimisel?

Finantsinspektsiooni finantsteenuste turu ülevaate järgi on populaarseim elukindlustusliik jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustus. Enne lepingu sõlmimist tuleks uurida, milliseid tasusid erinevad elukindlustusseltsid võtavad ning millised on elukindlustusseltside pakutavate investeerimisfondide tingimused.

Investeerimisriskiga elukindlustus moodustas 2018. aasta esimesel poolel enam kui kolmandiku (38%) kõigist elukindlustustoodetest. Järgnesid annuiteet (21%), surmajuhtumikindlustus (20%) ja kapitalikogumiskindlustus (13%).

Investeerimisriskiga elukindlustuses kasvas maksete laekumine pea kõigis elukindlustusseltsides, v.a Swedbank Life Insurance SE-s. Enim kasvasid maksed elukindlustusseltsides SEB Elu- ja Pensionikindlustus ja Mandatum Life Insurance Baltic SE

Investeerimisriskiga elukindlustus erineb oluliselt traditsioonilisest kindlustusest ja sarnaneb põhiolemuselt investeerimisteenusele. Investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu investeerimist kasutatakse erinevatel eesmärkidel, näiteks kui soovitakse koguda raha pensionipõlveks või lapsele ülikooliõpinguteks.

Investeerimist investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu on õigus pakkuda Finantsinspektsioonis registreeritud elukindlustusseltsidel. Samas võivad teenust vahendada nii krediidiasutused kui ka kindlustusmaaklerid.

Toome siinkohal mõned soovitused, millele võiks enne investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu sõlmimist tähelepanu pöörata.

Arvestada tuleks erinevate tasudega, nagu lepingu sõlmimistasu, haldustasu, investeerimistasu ja muud tasud. Teenusepakkujati need erinevad, mistõttu on soovitav enne lepingu sõlmimist hinnakirju võrrelda.

Samuti tuleks läbi mõelda, kui pikaks ajaks soovid investeerida, millal on soov investeeritud raha kasutada ning sellest lähtuvalt otsustada, kas sellist tüüpi leping sobib ning vastab sinu eesmärgile. 

  • Arvestada tuleks ka sellega, et mida suurem elukindlustussumma valida, seda väiksem osa sinu makstavast rahast investeeritakse. Tee endale selgeks, kui suur on igakuine makse, mis läheb elu kindlustamiseks ning milline summa investeeritakse. Kui eesmärk on raha pigem koguda, siis ei ole mõistlik juurde osta teisi kindlustuskaitseid, näiteks õnnetusjuhtumikindlustus jne.

Uurida tuleks, kas ja kuidas on võimalik investeeritud raha ennetähtaegselt kasutada ning kas selleks on teatud piirangud või mitte.

Tutvu ka elukindlustusseltsi pakutavate investeerimisfondidega, nende tingimuste ja prospektiga.  

Sobivuse hindamine

Lisaks on oluline teada, et enne lepingu sõlmimist peab teenusepakkuja hindama investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sobivust sinu jaoks. Selleks peab ta välja selgitama su investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning investeeringu soovitava kestuse, samuti su investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste olemasolu. Kui saadud andmete põhjal on teenusepakkujal põhjust arvata, et vastav investeerimisriskiga elukindlustuse leping sulle ei sobi, peab ta sind hoiatama.

Seejuures on oluline tähele panna, et kui avaldad omal initsiatiivil soovi investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu sõlmimiseks, ei ole teenusepakkujal kohustust sobivust hinnata. Küll aga peab ta sellest sind teavitama ja kui sa siiski soovid hindamist, tuleb see läbi viia.