Õpingute aeg (aastates):
Intressimäär (protsentides):
Õppelaenu summa (eurodes) 
I õppeaastal: II õppeaastal: III õppeaastal: IV õppeaastal: V õppeaastal:
Alustan laenu põhiosa tagasimaksmist kohe pärast kooli lõpetamist
Alustan laenu põhiosa tagasimaksmist kuud pärast kooli lõpetamist

Oluline informatsioon!

Tegemist on üldistava ja ligikaudse arvutusega. Kalkulaatori tulemus ei saa olla lõplike otsuste tegemise aluseks. Lähemalt saad õppelaenu kohta infot siit.