Laenusumma (eurot) Laenuperiood (aastat)
Intressimäär (protsentides)
Laenu tagasimaksmine
Fikseeritud põhiosamaksetega
Annuiteedina
Laenusumma (eurot)0,00
Kuumakse laenuperioodi alguses (eurot)
0,00
Kuumakse laenuperioodi lõpus (eurot)
0,00
Laenuperioodil intressidele kuluv summa (eurot)0,00
Tagasimakstav summa (laen + intressid) (eurot)0,00