Makseraskustes käitumine

 

10 soovitust tegutsemiseks

  • Koosta kiiresti oma pere-eelarve. Selleks tuleks kirja panna oma tulud ja kulud. Eelarve koostamise põhieesmärk on oma tegeliku rahalise olukorra väljaselgitamine. Ole realistlik ning enda vastu aus. Hea ülevaate igakuistest väljaminekutest, kulutustest ning harjumustest annab pangakonto väljavõte. Seda aga juhul, kui suurem osa ostudest on tehtud pangakaardiga ning arved makstud ülekannetega. Detailsema ülevaate kulutuste kohta annavad igakuiselt säilitatud ostutšekid ning muud arved.  Konto väljavõtte ning ostutšekkide alusel selgita välja vastused kolmele küsimusele: kui palju sa teenid, kui palju sa kulutad ning mille peale sa kulutad? Väljaminekute analüüsimisel pööra tähelepanu nii arvudele kui kulutuste sisule.  Pere-eelarve koostamisel vaata ka tulevikku ning mõtle, missugused muudatused sissetulekutes sind ees võivad oodata. Koosta range eelarve ning pea sellest kinni.
  • Analüüsi oma olukorda. Selgita välja, mis on makseraskuste tekkimise põhjus? Kas makseraskused on lühiajalised või mitte? Näiteks kas sinu sissetulek on vähenenud? Kas said koondamisteate ning sul on võimalus seaduses ettenähtud korras saada töötuskindlustushüvitist või töötu abiraha? Kas oled juba pikemat aega töötu ja uut töökohta pole veel leidnud? Kas oled töötu, kuid uus töökoht on juba leitud ja asud varsti tööle? Tekkinud olukorrad ning nende võimalikud lahendused on mõistagi väga erinevad ning individuaalsed.
  • Otsi lahendusi koos laenuandjaga või ettevõttega, kellele võlgu jäid. Võlausaldaja on huvitatud sellest, et sa oleksid suuteline oma kohustust täitma. Kui laenu tagasimaksmisega on tekkinud või tekkimas probleem, siis pöördu kohe esimesel võimalusel ise laenuandja poole. Ära jää ootama laenuandja esindaja kõnet või kirjalikku võlateadet. Räägi täpsemalt, mis probleem sul on ja miks raskused tagasimaksmisega on tekkinud (lapse sünd, töökaotus, haigestumine jms). Küsi nõu ja soovitusi, kas ja kuidas laenuandja saaks sind aidata? Võimalikud lahendused on näiteks maksepuhkus või igakuise laenumakse vähendamine koos laenu tagasimaksmise aja pikendamisega. Enne ükskõik millise lahenduse kasuks otsustamist püüa analüüsida, mida see lahendus sulle tegelikult tähendab. Näiteks missugused lepingumuudatused sind ootavad, missuguseid kulutusi see kaasa toob? Kas pakutud lahendus ka tegelikult su olukorra lahendab?
  • Üldjuhul ei tohiks võtta uut laenu vana laenu tasumiseks! See ei ole lahendus, vaid probleemi edasilükkamine ja üldjuhul hoopis võimendab muresid. Sel juhul tekib sul järjekordne laen, millelt tuleb omakorda intressi maksta. Samas ei ole välistatud, et pikemaajalise laenu võtmine lühiajaliste laenude kustutamiseks võib vahel aidata võlaprobleemidest välja. Sellega saavutatakse väiksemad igakuised tagasimaksed, mida võlgnik suudaks maksta. Sellegipoolest peab sellise tegevusega olema äärmiselt ettevaatlik ning sellist otsust tuleb väga põhjalikult kaaluda. 
  • Näita head tahet. Püüa tagasi maksta vähemalt nii palju, kui sul on parajasti võimalik. Oluline on laenuandjale näidata, et oled laenu tagasimaksmisest huvitatud.
  • Piira kulutusi. Kui oled autoomanik, siis arvuta välja igakuised kulutused autole: liising, bensiin, kindlustus, remont. Tavaliselt on sellised kulutused märkimisväärsed. Võib-olla on mõistlik ajutiselt autost loobuda ja kasutada ühistransporti.
  • Otsi endale uus töökoht või lisatöö, et raha juurde teenida.
  • Otsi abi. See on kindlasti emotsionaalselt raske aeg sinu elus. Otsi abi lähedastelt ja sõpradelt, kes sind ära kuulavad. Vajadusel pöördu ka võlanõustaja poole. 
  • Kui laenu tagasimaksmisega on tekkinud tõsised probleemid ning muud lahendust pole, kaalu kinnisvara müüki koos eluasemelaenu ennetähtaegse tagastamisega ja osta oluliselt odavam eluase.
  • Loe kõik kirjad läbi. Kontrolli regulaarselt sulle saabunud posti ning kindlasti vaata sulle saadetud kirjad üle. Ära viska võlanõude kirju ja kohtukutseid ära. Kohtukutsele tuleb kindlasti reageerida ja kohtusse kohale minna. Kohtuistungil osalemisest hoidumine muudab olukorra ainult keerulisemaks ja ei ole mingi väljapääs.

---

Pane tähele, et lepingu muutmisel, näiteks kui taotled maksepuhkust või laenutähtaja pikendamist, pead sa selle eest tõenäoliselt tasu maksma. Samuti võib pank või muu laenuandja maksepuhkusega nõustudes soovida teha ka omalt poolt muudatust laenulepingusse: näiteks tõsta sinu laenuintressi või nõuda lisatagatist.

Maksmisega viivitamine läheb kalliks

Kui venitad arve või laenumakse tasumisega, hakkab tiksuma viivis. Viivist arvestatakse sinu põhikohustuse jäägilt üldjuhul iga põhikohustuse tasumisega viivitatud päeva eest. Viivist ei tohi nõuda tasumata intressilt! Kui seda siiski tehakse, on see nõudmine tühine.

Pane tähele, et sinu jaoks tähendab täiendavaid kulusid see, kui nõue läheb inkassofirma kätte. Võlasummale ja viivisele lisanduvad sel juhul ka sissenõudmiskulud, mis võivad sõltuvalt konkreetse inkassofirma hinnakirjast ulatuda sadadesse eurodesse.

Kui võlga hakatakse nõudma kohtu kaudu või läheb see sundtäitmiseks kohtutäiturile, tähendab see sinu jaoks täiendavaid kulusid.
 

Viimati uuendatud 20. detsember 2022