Veebilehe info ja kasutustingimused

Finantsinspektsioon haldab veebilehte minuraha.ee (edaspidi Veebileht). Täiendavat informatsiooni Veebilehe või muude täpsustavate asjaolude kohta saab e-maili vahendusel [email protected].

Kasutajaga seotud teave

Andmete kogumine

Veebileht võib koguda ja töödelda eri tüüpi andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes isiklikud andmed, mis võimaldavad tuvastada nende omanikku ehk TEID (füüsiline isik, kelle isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse). Isikuandmed on andmete omanikust lahutamatud, seega loetakse isikuandmete esialgne esitaja kogutud andmete ainuomanikuks.

Kuigi Finantsinspektsiooniga seotud süsteemid ei saa mis tahes isikuandmete omanikuks, peavad süsteemid tagama, et kogutud andmed on täpsed, neid hoitakse turvaliseks ja kasutatakse ainult ettenähtud eesmärkidel ning edastatakse kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud juhtudel (näiteks kriminaaluurimise raames).

Süsteemiga seotud teave

Küpsised

Veebileht kasutab küpsiseid peamiselt kasutajate ja nende vaikimisi eelistuste tuvastamiseks või selleks, et aidata kasutajatel lõpetada toiminguid, ilma et oleks vaja ühelt lehelt teisele liikudes või lehte hiljem külastades teavet uuesti sisestada. Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

  • Seansiküpsised - kustutatakse, kui kasutaja sulgeb veebilehitseja.
  • Püsiküpsised - jäävad kasutaja arvutisse/seadmesse ettenähtud ajavahemikuks.
  • Kolmanda osapoole küpsised - Veebileht võib kasutada ka kolmanda osapoole küpsised, mille määrab manuslehekülje veebiserver.

Kolmanda osapoole teenused

Kolmanda osapoole tööriistad ja teenused on märkimisväärse püsivus-, täpsus- ja privaatsusriskiga, mistõttu loetletakse need alati eraldi teabelehel, et selgitada kasutajale, kes, mis eesmärkidel ja millises ulatuses omab tema andmetele juurdepääsu. 

Kolmanda osapoole teenused:

  • YouTube
  • Google Analytics (kasutatakse statistika kogumiseks minuraha.ee veebilehel)

Sisu puudutav teave

Veebilehel esitatu on informatiivne ning avalikustatud üksnes üldharivatel eesmärkidel. Veebilehel esitatud asjaolud ei ole käsitletavad mitte mingil juhul nõuannete või soovitustena. Kantuna soovist muuta Veebileht loetavamaks ja paremini mõistetavamaks on Veebilehel esitatud tekstid pigem lihtsustatud ning üldistatud kujul. 

Kuigi Finantsinspektsioon teeb kõik endast oleneva, et  Veebilehel sisalduv informatsioon ja andmed oleks õige ja täpne, ei garanteeri Finantsinspektsioon informatsiooni kõikehõlmavust, igakülgsust, õigsust ja ajakohasust. Finantsinspektsioon ei vastuta Veebilehel olevate võimalike ebatäpsuste või Veebilehe kasutamise tõttu kasutajatele tekkinud kahjude eest. Veebilehelt saadavat infot ei saa võtta aluseks otsuste tegemisel või sellele tugineda. 

Veebilehe kaudu pakutavad teenused (sh tekstid, kalkulaatorid, mängud, võrdlustabelid jm) ning nende kaudu antavad hinnangud, arvutused ja tulemused tuginevad ligikaudsetel andmetel ning ei pruugi olla ajakohased, täpsed ega täielikult tõele vastavad. Vastavad teenused teenivad üksnes informatiivseid eesmärke. 

Finantsinspektsioon ei taga Veebilehe püsivat ja igapäevast tööd ega vastuta sellega seotud asjaolude eest. 

Kui Veebilehel on viiteid teiste isikute veebilehtedele, siis Finantsinspektsioon ei vastuta vastavate veebilehtede ega seal asetseva informatsiooni täielikkuse, tõele vastavuse, usaldusväärsuse või kohasuse eest. Vastavate veebilehtede külastamine ja seal leiduva info või teenuse kasutamine toimub isiku enda vastutusel.

Keelatud on kasutada Veebilehte või sellel asuvat infot õigusrikkumise eesmärgil. 

Finantsinspektsioonil on õigus ühepoolselt muuta osutatavaid teenuseid ja tingimusi, sellest teenuse kasutajaid ette teatamata. 

Finantsinspektsioonil on õigus piirata juurdepääsu Veebilehele ja/või osutatavale teenusele.

Autoriõigus

Veebileht ja seal esitatud kogu informatsiooni autoriõigused kuuluvad täies ulatuses Finantsinspektsioonile. Veebilehel asuva informatsiooni kasutamine on lubatud üksnes Finantsinspektsiooni nõusolekul, v.a kui seadus otseselt lubab kasutada vastavat informatsiooni ilma autori nõusolekuta. Informatsiooni kasutamisel tuleb viidata igakordselt Finantsinspektsioonile, kasutatava teose pealkirjale ja viide informatsiooni asukohale. Kasutatavat informatsiooni ei tohi moonutada. 

Viimati uuendatud 12. august 2019