Mida teha, kui laenumaksete tasumine käib üle jõu?

30. Mai 2023

Ajal, kui inflatsioon närib rahakotti ja intressimäärade tõus peatumismärke veel ei näita, võib inimestel tekkida raskusi igakuiste laenumaksete tasumisel. Kui selline olukord tekib, siis tuleb krediidiandjaga koheselt ühendust võtta ja sobiv lahendus leida, sest makseraskuste leevendamiseks on olemas erinevaid võimalusi. 

Intressimäärad on tõusnud viimase kahe aasta jooksul oluliselt. Laenude igakuised tagasimaksed on paljude perede jaoks intresside tõusu tõttu märkimisväärselt suurenenud. On üsna loomulik olla mures seepärast, kas täna veel talutavad laenumaksed on seda ka tulevikus? Kas laen, mille inimesed on endale võtnud 10-20 aastat tagasi, on jõukohane ka aasta või kahe pärast? Oluline on probleemidega tegeleda või neid ennetada, rääkida oma murest ja pöörduda õigete inimeste poole, et võimalusel abi ja nõustamist saada. 

Laenumakse suurus sõltub kokku lepitud tingimustest

Laenud on oma tingimustelt erinevad. See, kui palju tõusvad intressmäärad laenumakseid mõjutavad, sõltub paljuski just lepingu tingimustest. On olemas fikseeritud intressimääraga laenulepingud – selles lepingus on laenuandja ja laenuvõtja vahel kokku lepitud kindel intressmäära protsent. Selliseid laenulepinguid hiljutised intressmäärade tõusud mõjutada ei tohiks. Kui on soov sõlmida uus laenuleping, siis suure tõenäosusega mõjutab intressimäärade tõus uue sõlmitava laenulepingu tingimusi.

Siis on olemas muutuva intressimääraga laenulepingud – need laenulepingud on üldjuhul seotud laenuandjapoolse marginaaliga, millele lisandub väline intressimäär, näiteks euribor. Euribor on üle-euroopalise pankadevahelise rahaturu intressimäär, mis muutub iga päev. Euribor fikseeritakse laenulepingus kokkulepitud perioodiks, nii et üldjuhul muutub euribor iga 6 või 12 kuu tagant. Vastavalt sellele muutub ka laenumakse iga 6 või 12 kuu tagant. Kui euribor on selle aja jooksul tõusnud, siis tõuseb ka laenumakse ja kui langenud, siis muutub ka laenumakse väiksemaks. Kui on sõlmitud muutuva intressimääraga laenuleping, siis ongi igakuised laenumaksed intressimäärade tõusust mõjutatud.

Koosta eelarve ja sea rahalised kohustused pingeritta

Üks võimalus oma pere rahaasju kontrolli all hoida, on koostada pere eelarve. Eriti oluline on see juhul, kui olemasoleva laenulepinguga kaasnevad igakuised kulud avaldavad juba olulist mõju ka igapäevasele toimetulekule. Lisaks eelarve koostamisele on oluline ka enda kohustuste tähtsuse järjekorda seadmine. Oma rahalist seisu saab testida minuraha.ee veebilehel asuva kalkulaatori abil. 

Kui tekivad raskused laenumaksete tasumisega, siis esimese asjana tuleb ühendust võtta laenuandjaga, kellega koostöös leitakse lahendused. Väga oluline on sel juhul laenuandjale anda edasi tõene ja asjakohane info, et selgitada välja makseraskuste tekkimise põhjus. Alles siis saab laenuandja pakkuda välja sobivaid lahendusi. 

Mida teha üle jõu käivate laenumaksetega?

Enne laenuandja poolt välja pakutud võimaluste kaalumist tasub laenuvõtjatel arvestada ka sellega, et need lahendused on ajutised ning võivad tulevikus kaasa tuua suuremad igakuised tagasimaksed või suurendada tervet tagasi makstavat summat.

Laenuandja võib lahendusena välja käia näiteks selle, et laenuvõtja maksab tagasi vaid intressi. Seda tuleb teha kindlaks määratud lühikese perioodi jooksul, laenu põhiosa tagasimakseid siis ei tehta. Laenujääk ehk põhiosasellisel juhul ei vähene ja tagasimakse tingimused vaadatakse intressimaksete perioodi lõpus uuesti üle vastavalt laenuvõtja krediidivõimele. Teiseks võimaluseks võidakse pakkuda laenuvõtjale leevendusena maksepuhkust ehk laenu tagasimaksete peatamist. Sel juhul lükatakse laenu tagasimaksed kindlaks määratud ajaks edasi ja see puudutab nii laenu põhisummat kui ka intressi. 

Mõned laenuandjad pakuvad lahendusena välja vähendatud tagasimakseid. See tähendab seda, et laenu tagasimaksete ehk osamaksete summat vähendatakse kindlaksmääratud lühikeseks perioodiks. Eesmärk on seeläbi laenuvõtja makseraskuseid leevendada. Intressimakseid tuleb siiski tasuda ka sel perioodil. Teinekord pakuvad laenuandjad välja ka võimaluse laenu tähtaega ehk tagasimakseperioodi pikendada. Ka see võib olla võimalus igakuiseid makseid vähendada, sest laenumaksed jaotatakse pikema tähtaja peale. Kuid kokkuvõttes see suurendab tagasimaksmisele kuuluvat summat.

Laenuandja võib teha ka ettepaneku laenu maksegraafiku muutmiseks. Siis lepitakse kokku uus jätkusuutlik tagasimakse graafik, mis põhineb laenuvõtja finantsilisel suutlikkusel ja realistlikul hinnangul laenu tagasi maksta. Tagasimaksegraafiku koostamisel tuleb laenuandjal anda suurem osakaal laenumaksetes just põhiosa summa tasumisele.

Teele Jürjer, Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna jurist

Rohkem uudiseid

Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Eesti Pangaliit tunnustasid täna konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on rahatarkuse edendamine olulise tähtsusega, et tagada inimeste rahaline stabiilsus ja…
Finantsinspektsiooni (FI) poole pöördutakse aina enam seoses agressiivse pensionifondide müügiga kaubanduskeskustes. FI hinnangul ei ole kaubanduskeskuses enamasti võimalik rahulikult pensionifondide infoga tutvuda, mistõttu ei ole see sobiv koht nõnda olulise otsuse tegemiseks. Eesti kaubanduskeskustes on juba ammu kanda kinnitanud teise samba pensionifondide turustamine, kus mööduvaid kliente…
Finantsinspektsiooni ja noorteinfoportaali Teeviit korraldatud laua- ja kaardimängu konkursile RAHAPADA saabus 57 meeskonna tööd üle terve Eesti. Võidutöö projekti nimi on “Taskuraha mäng” ja selle tegid Ülenurme Gümnaasiumi õpilased Deisy Kukk, Kristofer-Robin Anniko ja Ardi Vaher. “Taskuraha mäng” on õpetlik ja lihtne lauamäng taskuraha kogumisest ja kulutamisest, mis on suunatud eelkõige...