Vabatahtlik pensionifond

Kasulikud viited

Vabatahtlik pensionifond toimib üldjoontes samadel alustel nagu tavaline investeerimisfond. See tähendab, et ka vabatahtlikud pensionifondid on avatud investeerimisriskile - pensionifondi osaku hind võib nii tõusta kui langeda. Samas on vabatahtlikele pensionifondidele kehtestatud maksusoodustused ning piirangud väljumisel. Vabatahtlikud pensionifondid on registreeritud Finantsinspektsioonis.

Enne vabatahtliku pensionifondi valimist tutvu kindlasti vähemalt kolme erineva fondi tingimuste ja prospektidega. Ära karda esitada küsimusi! Näiteks uuri, millised on investeerimisriskid, missugused on vabatahtliku pensionifondi väljalaske ja tagasivõtmistasud ning jooksvad tasud, millal ja kuidas on sul võimalik investeeritud raha kasutada, kuidas maksustatakse väljamaksed jne.

Sissemaksed 

Sissemakseid täiendava kogumispensioni ehk III samba fondidesse saab teha siis, kui 

  • olete varem III samba fondidesse investeerinud või
  • kui esitate pangakontoris vabatahtliku pensionifondi valikuavalduse.

Varasemalt sai III samba osakuid osta üksnes siis, kui isik oli eelnevalt avanud väärtpaberikonto, kuid alates 2018. a toimub III samba pensionifondide osakute arvestus sarnaselt II sambaga pensionikontol, millega ei kaasne täiendavaid tasusid. Oma III sambasse kogunenud raha ja osakute kohta saadki infot Pensionikeskuse veebilehelt alajaotusest „Sisene oma kontole".

Internetipangas või pangakontoris saad hakata ostma enda valitud vabatahtliku pensionifondi (või soovi korral mitme fondi) osakuid enda valitud summa ulatuses. Samuti on sul võimalik otsustada vabatahtliku pensionifondi sissemaksete sageduse üle ning säästusummat saab vastavalt võimalustele ja vajadusele suurendada või vähendada. Võimalik on teha ühekordne sissemakse, leppida kokku maksetes kord aastas, kord kvartalis või kord kuus.

Tasub teada, et fondivalitsejal on kohustus hinnata konkreetse vabatahtliku pensionifondi sobivust sinule. Selleks teeb ta sobivustesti, et välja selgitada su investeerimiseesmärgid ja riskitaluvus ning investeeringu soovitava kestuse, samuti su investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste olemasolu. Selle eesmärk on välja selgitada, kas sa mõistad vabatahtliku pensionifondi osakute omandamisega kaasnevaid riske. Kui saadud andmete põhjal on fondivalitsejal põhjust arvata, et vastav pensionifond sulle ei sobi, peab fondivalitseja sind hoiatama. Kui avaldad omal initsiatiivil soovi vabatahtliku pensionifondi osakute ostmiseks, ei ole fondivalitsejal kohustust sobivustesti teha. Küll aga peab ta sellest sind teavitama ja kui sa siiski soovid hindamist, tuleb see läbi viia. 

Vahetamine

Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamine on lubatud kas teise vabatahtliku pensionifondi osakute või täiendava pensionikindlustuse lepingu vastu. Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamiseks saab esitada pangakontoris või Pensionikeskuse iseteeninduses “Minu konto” III samba osakute vahetamise avalduse. Osakute vahetamisel sulle pensionifondidest väljamakseid ei tehta. Sealhulgas tasub tähele panna, et Osakute vahetamisel erinevate fondivalitsejate fondide vahel võtab fondivalitseja vastava pensionifondi tingimustes ette nähtud ulatuses osakute tagasivõtmistasu ja väljalasketasu. Kuid osakute vahetamisel sama fondivalitseja fondide vahel tagasivõtmistasu või väljalasketasu ei võeta.

Vabatahtliku pensionifondi osakute omanikul on võimalik liikuda oma rahaga fondist kindlustusseltsi, ilma et ta peaks tulumaksu maksma. Selleks tuleb fondivalitsejale esitada osakute tagasivõtmiseks avaldus ning valida kindlustusselts, kellele kogunenud summa üle kanda. Fondivalitsejatel ei ole õigust seada piiranguid vahetatavate osakute minimaalsele arvule ega vahetamise sagedusele. 

Selgita välja tasud

Enne vabatahtliku pensionifondi vahetamist tuleb endale selgeks teha, missugustel tingimustel on võimalik pensionifondi vahetamine ja missugused tasud vahetamisega kaasnevad. Kindlasti tuleb tutvuda valitud vabatahtliku pensionifondi tingimustega. Üldjuhul tuleb arvestada, et fondivalitsejale tuleb pensionifondist väljumisel maksta tagasivõtmistasu ja uue pensionifondiga liitumisel väljalasketasu.

Väljamaksed

Kolmanda samba pensioniiga (s.t iga, mille puhul väljamaksetele kehtib pensioni maksurežiim) kuni 2020. aastani ühinenutele on 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane teise sambaga.

Väljamakseid vabatahtlikust pensionifondist on võimalik saada kas ühekordse maksena või näiteks eluaegse pensionina, kui sõlmid selleks lepingu kindlustusseltsiga. Seega võid 55-aastaseks saades valida, kas võtad kogunenud raha korraga välja või sõlmid kindlustusseltsiga lepingu, mille alusel makstakse pensioni perioodiliste summadena elu lõpuni. Esimesel juhul tuleb kogutud summalt maksta tulumaksu 10%, teisel juhul on pension tulumaksuvaba. Välja arvatud siis, kui sul on väljamakse tegemiseks tagasivõetavate osakute omandamisest möödunud vähem kui viis aastat, sel juhul on tulumaksumäär 20%. Vaata maksustamise kohta täpsemalt Pensionikeskuse kodulehelt.

Vabatahtlikust pensionifondist võib raha välja võta ka enne 55. eluaastat, kuid sel juhul maksustatakse kogu summa tulumaksuga.

Pärimine

Vabatahtliku pensionifondi pärijaks võib olla nii era- kui juriidiline isik. Osakute tagasivõtmiseks esitab pärija pensionifondivalitsejale vastava avalduse ning pärimistunnistuse. Kõigi erinevate toodete alusel tehtud väljamaksed pärijatele maksustatakse 20% tulumaksumääraga.

Viimati uuendatud 22. veebruar 2023