III sammas ehk täiendav kogumispension

Kasulikud viited

Täiendava kogumispensioni ehk pensioni III samba põhieesmärk on säästude vabatahtlik kogumine pensionieaks. Seejuures ei pea väljamaksete saamisega ootama pensionikka jõudmist, vaid III sambast on võimalik väljamakseid saada siis kui selleks tekib soov ja sellises ulatuses nagu sinule sobib. Juhul, kui oled III samba fondi osakuid omandanud või kindlustuslepingu sõlminud enne 1. jaanuari 2021, siis rakenduvad väljamaksetele tulumaksusoodustused alates sinu 55-aastaseks saamisest, kuid mitte enne viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest. Juhul, kui oled III samba fondi osakuid omandanud või lepingu sõlminud pärast 1. jaanuari 2021, siis rakenduvad väljamaksetele tulumaksusoodustused alles pärast vanaduspensioniikka jõudmist. Maksusoodustused kehtivad ka sõltumata vanusest nendele, kes on jäänud täielikult ja püsivalt töövõimetuks.

Kogumiseks on kaks võimalust

  1. Sinu valitud vabatahtliku pensionifondi osakute omandamine.
  2. Sinu valitud kindlustusandjaga täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimine.

Täiendava kogumispensioniga on võimalik liituda igal ajal ning selleks tuleb pöörduda näiteks panga või kindlustusseltsi poole. Tutvu erinevate vabatahtliku kogumispensioni fondide ning garanteeritud intressiga või investeerimisriskiga pensionikindlustuse lepingute pakkujatega. Üheaegselt võid omada ja omandada mitme erineva vabatahtliku pensionifondi osakuid ja/või sõlmida täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid ühe või mitme kindlustusseltsiga.

Sinu III sambasse – olgu siis pensionifondi või kindlustuslepingusse – saab sissemakseid teha ka su tööandja. Sellist võimalust võib tööandja pakkuda näiteks töötajate motiveerimiseks ning kõnekeeles nimetatakse seda ka tööandjapensioniks. Kui tööandja teeb makseid sinu valitud pensionifondi või kindlustuslepingusse, käsitletakse seda maksustamise mõttes nagu tavalist palgatulu ja seega maksab tööandja kõik töötasu maksmisega seotud maksud, välja arvatud tulumaksu.

Võrdle, enne kui valid

Kuna kogumispensioni fondide investeerimisstrateegiad on erinevad ning erinevad ka pensionikindlustuse lepingute tingimused, siis võrdle kindlasti vähemalt kolme pakkuja tingimusi, enne kui otsustad. Uuri ka väljamaksete maksustamise kohta!

 

Täiendavat kogumispensioni iseloomustab paindlikkus teatud tingimuste osas. Näiteks on kogumisperioodi jooksul reeglina võimalik muuta maksete suurust ja/või sagedust, ennetähtaegselt leping lõpetada, vahetada pensionifondi, võtta maksepuhkust jne. Selle kõige juures on oluline teada täpseid lepingutingimusi ning kulutusi, mis võivad olla ühe või teise lepingutingimuse muutmisega seotud. 

III sambasse investeerides maksusoodustus

Kui paigutad kalendriaasta jooksul kuni 15% (maksimaalselt 6000 eurot) oma brutosissetulekust III sambasse pensioni kogumisse (arvestusse ei lähe kindlustuskaitseks makstud summad), maksab riik sulle investeeritud summalt tulumaksu 20% tagasi.

Kui su tööandja teeb samuti sinu eest sissemakseid III sambasse, lähevad ülalnimetatud piirmäärade arvestusse ka tööandja makstud summad.

Viimati uuendatud 22. jaanuar 2021