Kohustusliku kogumispensioni fondi loosimine

Kasulikud viited

II samba ehk kohustuslik pensionifond loositakse inimesele, kes pole ise endale pensionifondi valinud, kes ei ole avanud ka pensioni investeerimiskontot ja kes pole hiljemalt 18-aastaseks saamise aasta 31. juulil esitanud makse tasumisest vabastamise avaldust.

Loosimine toimub alles siis, kui laekub noore isiku esimene palgamakse.

Loosirattas piiratud valik

Loositavate pensionifondide hulka arvatakse kolm kõige madalama jooksva tasu määraga pensionifondi, mille varadest vähemalt 75% investeeritakse aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Need peavad olema erinevate fondivalitsejate pensionifondid. Loositavate pensionifondide nimekiri määratakse kindlaks kord aastas 3. märtsil või sellele järgneval tööpäeval. Isikule loositakse üks loosirattas olevast kolmest pensionifondist. 

II pensionisambaga loosi teel liitunul on hiljem õigus soovi korral:

  • talle loositud pensionifondi osakud vahetada mõne teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu (selleks esita II samba valikuavaldus ning märgi sinna endale sobiva fondi nimi. See valik hakkab kehtima kohe); 
  • jätta olemasolevad fondiosakud alles ning suunata uued maksed mõnda teise pensionifondi (II samba sissemaksed saab korraga suunata vaid ühte fondi. Kui soovid aktiivset fondi muuta, on vajalik esitada valikuavaldus, mis jõustub koheselt);
  • kanda osa või kõik pensionifondidesse kogutud raha pensioni investeerimiskontole;
  • lõpetada sissemaksed II sambasse, kuid jätta raha kas fondi(desse) või investeerimiskontole;
  • lahkuda kohustusliku kogumispensioni süsteemist ja võtta raha välja.

Kõikide nende valikute realiseerimiseks tuleb esitada avaldus kas pangakontoris, internetipangas või Pensionikeskuse veebilehel.

Viimati uuendatud 10. jaanuar 2022