Laenutähtaeg ja laenusumma suurus

Maksimaalne võimalik laenuperiood sõltub laenu liigist (tagatiseta tarbijakrediit, eluasemelaen jne) ja konkreetse panga või muu laenu andva äriühingu tingimustest. See tähendab, et kui erinevad laenuandjad pakuvad sama nimega laene (tarbimislaen, eluasemelaen), on maksimaalne võimalik laenuperiood tõenäoliselt erinev. Näiteks tarbimislaenu puhul võib tähtaeg olla kolmest kuust 4–5 aastani ja eluasemelaenu maksimaalne pikkus võib ulatuda 30 aastani.

Mida pikem tähtaeg, seda suurem intressikulu

Mida pikem periood, seda väiksem on igakuine laenumakse. Samas tuleb sel juhul rohkem intresse maksta ning laen on kokkuvõttes kallim kui lühemaajaline laen.

Maksimaalne laenuperiood võib sõltuda näiteks laenuvõtja vanusest, elamisloa tähtajast jne. 

Oliveri sõber Jürgen tahab laenu taotleda ning peab otsustama, kui pikaks perioodiks laen võtta. Jürgeni esimene mõte on laen võimalikult pika aja peale hajutada, sest siis on igakuine laenumakse väiksem. Oliver aga juhtis Jürgeni tähelepanu sellele, et siis maksab Jürgen ju pangale aastate jooksul kokkuvõttes intressideks palju suurema summa.

Jürgen asus nüüd arvutama: kui ta võtab 20 aastaks 32 000 eurose annuiteetlaenu 5protsendise aastaintressiga, on tema igakuine laenumakse 211 eurot. Kokku maksab ta pangale koos intressidega 20 aasta jooksul tagasi 50 684 eurot.

Kui ta aga võtab samadel tingimustel laenu 30 aastaks, on ta kuumakse küll 39 euro võrra väiksem, aga kokku maksab ta pangale koos intressidega tagasi ligi 62 000 eurot. Seega kui Jürgen võtaks laenu 20 aastaks, hoiaks ta kokku üle 11 300 euro. Jürgen leidis, et see on ju täitsa normaalse auto hind.

See, kui suure summa saaksid maksimaalselt laenata, sõltub erinevatest asjaoludest

Näiteks milline on sinu:

  • igakuine sissetulek 
  • olemasolevad kohustused 
  • ülalpeetavate arv  
  • laenu periood 
  • tagatise väärtus (näiteks eluasemelaenu puhul)
  • kaastaotleja olemasolu 

Eluasemelaenu taotlemisel on kindlaks määratud, et sissetulekutena saab aluseks võtta üksnes regulaarset sissetulekut, mida laenusaaja saab samas suurusjärgus igas kuus, kvartalis ja/või aastas.

Laenuvõtmisel tasub hoida pigem konservatiivset joont ja kaaluda ning arvutada väga põhjalikult, kas maksimaalselt  lubatud laenusummat on mõistlik võtta. Kuna laenu võetakse reeglina mitmeks aastaks, suuremate laenude puhul ka aastakümneteks, võib selle aja jooksul ette tulla nii sissetuleku vähenemist kui ka sissetuleku kaotust, kui näiteks peaksid töö kaotama. Eluasemelaenu võttes peaks arvestama ka kinnisvara hindade muutumise riski ehk teisisõnu - kui sul tekivad makseraskused ja pead laenuga ostetud kinnisvara müüma, ei pruugi müügihind katta laenuks võetud summat.

Pane tähele!

Mõtle, kas tasub alati võtta nii suurt laenusummat kui maksimaalselt võimalik? Koos kaastaotlejaga laenu võttes liidetakse kokku nii teie sissetulekud kui ka kohustused.

Viimati uuendatud 1. oktoober 2019