Laenu ennetähtaegne tagasimaksmine

Kasulikud viited

Kui sa soovid laenu enne lepingu tähtaja lõppu tagasi maksta, võib pank või muu laenuandja nõuda sinult hüvitist. 
Kui su laenuleping on sõlmitud enne 1. juulit 2011

Sõltumata sellest, kas laenuleping on sõlmitud fikseeritud või fikseerimata intressimääraga, on laenuandjal õigus nõuda sinult laenu ennetähtaegsel tagastamisel intressi järgneva üheksa kuu eest ette. Lisaks on õigus nõuda muude kulude hüvitamist, näiteks võib lepingus olla ette nähtud trahv laenu ennetähtaegse tagastamise eest.

Laenuleping on sõlmitud pärast 1. juulit 2011

Laenuandja õigus sinult hüvitist nõuda sõltub üldjuhul sellest, kas sul on sõlmitud fikseeritud või fikseerimata intressimääraga laenuleping. 

Fikseeritud intressimääraga laenulepingu puhul (st lepingus on kokku lepitud kindlaks perioodiks konkreetse suurusega intressimäär, näiteks 5% aastas) võib laenuandja sinult nõuda mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on tingitud laenu ennetähtaegsest tagasimaksmisest. Seda seetõttu, et fikseeritud intressimääraga laenulepingu puhul on laenuandjal õiguspärane ootus teatud suuruses intressi teenimiseks. Intressi suurus on lepingu sõlmimise hetkel välja arvutatav. 

Tasub teada, et kui laenu tegeliku tagasimaksmise hetke ja laenulepingus kokkulepitud lepingu lõppemise tähtaja vaheline periood on pikem kui üks aasta, siis ei tohi hüvitise suurus ületada 1% ennetähtaegselt tagasimakstud laenu summast. Kui laenu tegeliku tagasimaksmise hetke ja laenulepingus kirja pandud lepingu lõppemise tähtaja vaheline periood on lühem kui üks aasta, siis ei tohi hüvitis olla suurem kui 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstava laenu summast.

Kui sinu laen on tagatud hüpoteegiga (tavaliselt on selline laen näiteks eluasemelaen), on laenuandjal õigus eelnimetatud protsentidest suuremat hüvitist nõuda, kui ta on laenu ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu suuremat kahju saanud.

Fikseerimata intressimääraga laenulepingu puhul (st lepingus kokkulepitud intressimäär sõltub näiteks 6 kuu EURIBOR-ist või mõnest muust muutujast, mis pole kummagi lepingupoole poolt prognoositav) ei ole laenuandjal õigust sinult laenu ennetähtaegse tagasimaksmise korral hüvitist nõuda. 

Hüpoteegiga tagatud laenud on erand, sel juhul on laenuandjal õigus sinult nõuda saamata jäänud intressi kolme järgneva kuu eest.

Teavita panka varakult

Kuna laenu ennetähtaegne tagasimaksmine võib kaasa tuua kulusid, võta võimalikult varakult oma pangaga või muu laenuandjaga ühendust, et välja selgitada, kas ja milliseid kulusid sul kanda tuleb.

Laenuandja võib olla lepingus ette näinud ka tähtaja, kui kaua ette pead teatama oma soovist laen ennetähtaegselt tagasi maksta.

Viimati uuendatud 1. oktoober 2019