Kaebuse koostamine

Kasulikud viited

Kaebus tasub vormistada kirjalikult, võimalikult emotsioonivabalt ja korrektselt. Rebitud lehel raskesti loetavas käekirjas emotsionaalsetele etteheidetele on raske objektiivselt ja asjalikult vastata. Sinu huvides on olla võimalikult konkreetne ja täpne. Kui kõik oluline on arusaadavalt kirjas ja vajalikud dokumendid kaebusele lisatud, saab kaebuse saaja sellele kiiremini vastata ning ei kulu lisaaega asjaolude täpsustamisele. Need nõuanded kehtivad nii siis, kui esitad kaebuse teenusepakkujale kui ka siis, kui pöördud Finantsinspektsiooni või Tarbijakaitseameti poole.

Kaebus peaks sisaldama:

  • Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed.
  • Kui kaebuse esitaja esitab kaebuse esindaja kaudu, siis esindaja nimi ja kontaktandmed ning esindust tõendav dokument.
  • Teenusepakkuja kontaktandmed.
  • Kaebuse esitamise kuupäev.
  • Probleemi või eksimuse arusaadav kirjeldus ning probleemi tekkimise aeg.
  • Teenuseosutajale esitatava nõude konkreetne sõnastus.
  • Vajadusel tuleb kaebuses viidata tehingut tõendavale dokumendile ning lisada selle koopia.
  • Soovitav on kaebusele lisada koopiad teenuseosutajaga peetud kirjavahetusest.

Kaebus tuleb koostada eesti keeles.

Viimati uuendatud 27. august 2019