Võlakiri ja võlakirjafond

Võlakiri on aktsiate kõrval teine põhiline väärtpaberi liik. Neid emiteerivad ehk annavad välja kas riigid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted ning investorile makstav intress (tulu) on ette kindlaks määratud.

Võlakirja võib võrrelda laenuga, mille puhul sina oled võlakirju ostes laenuandja ning võlakirju välja lasknud (emiteerinud) riik või ettevõte on laenuvõtja. Laenuvõtja maksab sulle kokkulepitud tähtajal laenu tagasi ja maksab sulle laenu andmise eest ka intressi. Kuigi üldiselt on intress, mida saad, kokku lepitud, võib olla ka perioodiliselt muutuva intressiga võlakirju. Erinevalt aktsiate ostust ei saa sinust võlakirju omades võlakirju emiteerinud firma, rääkimata riigi omanikku.

Risk

Võlakirju peetakse väärtpaberitest kõige madalama riskiga instrumentideks. Kaks põhilist riski on krediidirisk ja intressirisk. Krediidirisk tähendab seda, et võlakirja välja andnud riik või ettevõte ei suuda oma rahalisi kohustusi täita. Intressirisk tähendab, et intressimäärade muutumine turul toob kaasa võlakirja turuhinna muutuse. Kuna intressimäärade langus toob kaas võlakirja turuhinna tõusu ja intressimäärade tõus võlakirja hinna languse, siis on neil investoreil, kes võlakirjadesse investeerivad, põhjust eelkõige muret tunda intressimäärade tõusu pärast.

Võlakirjafondid

Kuna väikeinvestoril ei ole üldjuhul võimalik osta üksikuid võlakirju, siis on võimalik võlakirjadesse investeerida võlakirjafondi osakuid ostes.

Võlakirjafond on üks investeerimisfondide liike. Investeerimisfond on paljude investorite vara kogum, mida juhib professionaalne fondivalitseja. Kui tegemist on võlakirjafondiga, tähendab see seda, et fondivalitseja paigutab investoritelt saadud raha erinevatesse võlakirjadesse.

Fondide investeerimiseesmärgid ja -strateegia, tasud ja muu info on kirjas fondi tingimustes ja prospektis. Kõige lihtsamalt ja kokkuvõtlikumalt on info kirjas lihtsustatud prospektis. Sellega saad tutvuda näiteks kas fondivalitseja juures või tema kodulehel. 

Investeerimisfondi osakute ostmiseks pead pangas või mõne investeerimisühingu juures avama väärtpaberikonto.

Tasud

Investeerimisel võlakirjafondi tuleb arvestada kahte liiki tasudega:

 1. Väljalaske- ja tagasivõtmistasud. Need on tasud, mida investor maksab fondiosakute ostmisel või müümisel. Need kajastuvad osaku väljalaske- ja tagasivõtmishinnas ja on tavaliselt teatud protsent osaku puhasväärtusest. Mõnikord võib väljalasketasu ja tagasivõtmistasu olla ka konkreetne summa. 
 2. Tasud, mida makstakse sinu fondiinvesteeringu arvelt. Need võivad olla näiteks valitsemistasu, edukustasu, depootasu, muud võimalikud tehingutasud, tasud väärtpaberitehingute vahendajatele jms. Näiteks valitsemistasu maksad fondivalitsejale fondi valitsemise eest ja see on üldjuhul määratud teatud protsendina fondi varadest aasta kohta.

Võlakirjafondi plussid ja miinused

Plussid
 • riskid võrreldes ühe ettevõtte võlakirja ostuga on hajutatud
 • võlakirjad on väiksema riskiga kui aktsiad
 • suurem likviidsus võrreldes ühte võlakirja investeerimisega
 • võimalus investeerida korraga erinevate riikide ja/või ettevõtete võlakirjadesse
 • fondi investeerimisstrateegia ja –eesmärgid on fikseeritud prospektis ja fondi tingimustes, kus saab tutvuda põhilise informatsiooniga
 • investeeringud on juhitud professionaalse fondijuhi poolt
 • regulaarsed raportid
 • riiklik järelevalve fondi tegevuse üle
Miinused
 • ei sobi lühiajaliseks investeerimiseks
 • vaatamata sellele, et võlakiri on pigem madala riskiga väärtpaber ja riskid on fondis hajutatud, tuleb siiski arvestada investeerimisriskidega
 • fondiosaku müümisel ning tulu teenimisel tuleb maksta ka tulumaksu
 • tuleb arvestada fondivalitseja kehtestatud tasude ja muude tehingukuludega
Viimati uuendatud 9. september 2019