Finantsinspektsioon tunnistas AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ tegevusload kehtetuks

31. oktoober 2023

Finantsinspektsioon tunnistas täna kehtetuks AB Kreditex AS (registrikood 12041659) krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja (koos õigusega osutada nõustamisteenust) ning Ühisraha OÜ (registrikood 11948363) krediidivahendaja ja hüpoteekkrediidivahendaja tegevusload. 

Inspektsioon on tuvastanud, et AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ senine juhtimismudel on olnud näilik ja osundatud ettevõtteid juhtis tegelikkuses varijuht Alexey Kiprushenkov, keda järelevalve on varasemalt pidanud finantssektorisse sobimatuks. 

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer selgitas, et finantssektor peab olema usaldusväärne ja läbipaistev ning sellesse peavad panustama kõik finantssektori osalised. “AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ on loonud näiliku juhtimismudeli ning hoidnud Finantsinspektsiooni teadvas eksituses nende tegelikust juhist. Vastavaid ettevõtteid juhtis varijuht, keda Finantsinspektsioon juba varasemalt ei ole pidanud sobivaks finantssektorisse. Kui sedalaadi olukord tuleb ilmsiks, toob see kaasa tegevusloa kehtetuks tunnistamise. AB Kreditex AS ja Ühisraha OÜ on kaotanud igasuguse usalduse nii finantsjärelevalve silmis kui kogu finantssektori kontekstis,” ütles Tammer. 

Täna tehtud Finantsinspektsiooni otsustest tulenevalt ei või AB Kreditex AS ega Ühisraha OÜ enam tegevusluba vajavat teenust osutada. 

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutsevate krediidiandjate ja krediidivahendajate nimekirja leiab järelevalve veebilehelt turuosaliste registrist.

Rohkem uudiseid

0112.23
Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, EIOPA ja ESMA) avaldasid interaktiivse teabelehe, milles vastatakse tarbijate kõige sagedamini esitatavatele küsimustele kestliku rahanduse kohta. Teabeleht annab näpunäiteid tarbijatele, kes kaaluvad kestlikkuse omadustega finantstoodete, sh laenude, säästude, investeeringute, kindlustuse ja pensionide ostmist. Mis on kestlikkuse omadustega finantstoode...
2811.23
Finantsinspektsioon korraldab võlanõustamisega tööalaselt tihedalt seotud inimestele reedel, 1. detsembril kell 13 seminari, kus räägitakse võlgade restruktureerimisest, inkassosid puudutavatest seadusemuudatustest ja võlanõustamisteenuse kättesaadavusest. Lisaks saab seminaril teada, kes on hetkel tüüpiline võlgnik ja millistel eluetappidel inimestel võlad tekivad. Seminar on tasuta ja kestab...
2211.23
Ajakiri The Economist pealkirjastab ühe hiljutise loo kui „Customer service is getting worse. What could fix it?“. Artikkel arutleb põhjuste üle, miks kliendirahuolu on liikunud halvemuse poole. On siis selleks suurenev turukontsentratsioon, kus olulist turuosa omavad ettevõtted määravad halva tulemuse või näiteks ka pandeemiast tingitud tööjõu vähenemine. Põhjuseid võib otsida ka...