Kohustusliku kogumispensioni fondi loosimine

Kasulikud viited

Kohustuslik pensionifond loositakse inimesele, kes pole ise endale pensionifondi valinud ja kellel ei ole avatud pensioni investeerimiskonto. Loosimine toimub alles siis, kui laekub noore isiku esimene palgamakse.

Kohustuslik pensionifond loositakse ainult neile, kes on sündinud 1. jaanuaril 1983. aastal või hiljem, sest nende inimeste jaoks on pensioni II sambaga liitumine kohustuslik. Kui selline inimene ise pensionifondide vahel valikut ei tee, siis avab Pensionikeskus Maksu- ja Tolliametist laekunud andmete alusel pensionikonto ning laekunud maksed suunatakse loositud pensionifondi. See tähendab, et loosimine toimub alles siis, kui laekub noore inimese esimene palgamakse!

Loosirattas piiratud valik

Fondide loosimisel osalevad ainult pensionifondid, mille investeerimisstrateegia kohaselt investeeritakse vähemalt 75% selle fondi varast aktsiariski kandvatesse instrumentidesse. Enne 2019. aasta mai kuud toimus loosimine vaid konservatiivsete fondide vahel mis võtsid vähem riski, kuid madala riskitasemega kaasnes eelduslikult ka väiksem tulu. Tulenevalt tootluste erinevusest ja suurenevast noorte inimeste arvust, kes on konservatiivses pensionifondis otsustatigi loosimise korda muuta. See tähendab, et alates 2019. aasta mai kuust osalevad loosimises kolm kõige madalama jooksva tasu määraga pensionifondi , mis investeerivad vähemalt 75% fondi varast aktsiatesse.

II pensionisambaga liitunul on hiljem õigus soovi korral talle loositud pensionifondi osakud mõne teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu ümber vahetada, jätta olemasolevad fondiosakud alles ning suunata uued maksed mõnda teise pensionifondi või kasutades pensionireformiga tekkinud õigusi üle minna pensioni investeerimiskonto süsteemile, lõpetada sissemaksed või lahkuda kogumispensioni süsteemist. Selleks tuleb esitada avaldus kas pangakontoris, internetipangas või Pensionikeskuse veebilehel.

Viimati uuendatud 21. jaanuar 2021