Prindi see leht

Tähelepanuks ERGO pensionifondide klientidele

1. septembril 2014 annab ERGO oma pensionifondide valitsemise üle Nordeale. Seni ERGO pensionifondides olnud pensionivara ühendatakse iga kliendi puhul tema jaoks sarnase strateegia ja riskitasemega Nordea pensionifondiga 1. oktoobril 2014.

Kogutud pensionivara väärtus tehingu käigus ei muutu. Üleminek toimub automaatselt ja selleks ei pea ise midagi tegema. Fondiosakute üleminekuga Nordeasse kulusid ei kaasne. Kui aga soovid oma pensionisäästud üle viia ERGO-st mõne teise fondivalitseja fondi, siis tuleb maksta 1% suurust osakute tagasivõtmistasu.

Kohustusliku pensionifondi osakuid on võimalik vahetada teise pensionifondi osakute vastu kolm korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Selleks, et vahetada pensionifonde 1. septembril, tuleb avaldus esitada hiljemalt 31. juulil.
 
Võid ka otsustada, et praeguseks hetkeks kogutud ERGO pensionifondi osakud jäävad Nordea pensionifondi ning tulevased sissemaksed võid suunata mõne teise fondivalitseja fondi. Selle variandi puhul ei pea osakute tagasivõtmistasu maksma. Tulevaste sissemaksete suunamise uude pensionifondi võib otsustada igal ajal. Tulevaste sissemaksete suunamiseks uude pensionifondi tuleb esitada registripidajale näiteks läbi panga avaldus ning uude fondi hakkavad maksed liikuma mitte hiljem kui kolmandal tööpäeval alates avalduse vastuvõtmisest.