Prindi see leht

Eraisiku pankrot

Eraisiku pankrot tähendab, et kohtuotsusega on välja kuulutatud võlgniku maksejõuetus. Maksejõuetu on inimene siis, kui ta ei suuda tasuda enda võlgnevusi ning see suutmatus on püsiv.

Pankrotiavalduse võib kohtule esitada nii võlgnik kui ka võlausaldaja(d). Tuleb arvestada, et pankrotimenetlus kestab kaua ning on kulukas, sest võlgnikul tuleb tasuda pankrotimenetluse kulud.