Prindi see leht

Kas kahjukäsitlemise tähtajad on seadusega reguleeritud?

Näiteks mul on sõlmitud kodukindlustus. Naaberkorteris toimus tulekahju ning seoses sellega sai kannatada ka minu korter. Kahju käsitlemine venib juba mitmed kuud. Kui kaua võib uurimine kesta? Mida teha ja kuhu pöörduda kindlustushüvitise saamiseks?

Vastus:

Kodukindlustuse (ehk vabatahtliku kindlustuse) puhul on kindlustusandja kohustuste täitmise tähtajad märgitud kindlustuslepingus (lepingu osaks loetakse ka kindlustustingimused). See tähendab, et vastuse saamiseks tuleb tutvuda eelkõige oma kindlustuslepinguga.  

Võlaõigusseaduse kohaselt muutub kindlustusandja lepingu täitmise kohustus sissenõutavaks kindlustusjuhtumi toimumise ja kindlustusandja täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingute lõpetamisega. Nimetatud toiminguteks on näiteks andmete ja tõendite kogumine, mis aitavad tuvastada kindlustusjuhtumi toimumist ja selgitada kahju suurust. Kindlustusandja lepingu täitmise kohustuse sissenõudmiseks tuleb eelkõige pöörduda oma kindlustusandja poole ja nõuda selgitust, mis põhjusel täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikud toimingud veel lõpetatud ei ole.

Loe lisaks: võlaõigusseadus