Prindi see leht

Kuidas toimub sõiduki turuväärtuse hindamine?

Näiteks peale avariid läks mu sõiduk mahakandmisele. Kindlustusselts hindas mu sõiduki summale, mis on minu arvates alla turuväärtuse ning mina ei ole sellega nõus. Mida ma saaksin teha, kuhu pöörduda, kuidas on see reguleeritud?

Vastus:

Esimese sammuna on alati mõistlik oma rahulolematusest kindlustusandjat kirjalikult teavitada ning võimalusel välja tuua ka omapoolsed argumendid, miks teie kindlustusandja otsusega nõus ei ole.

Turuväärtuse tõendamiseks võib kasutada väljavõtteid samaväärsete sõidukite müügikuulutustest, Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud andmeid sõidukite keskmiste turuhindade kohta. Vaidlusel võib tellida eksperdi arvamuse konkreetse vigastatud sõiduki avariieelse väärtuse kohta.

Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on sul järgmised edasikaebamise võimalused:

1. Kindlustusalase vaidluse lahendamiseks saab pöörduda Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva kindlustuse vaidluskomisjoni poole. Täiendav info kaebuse esitamise tingimuste kohta  Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehel www.lkf.ee.

2. Samuti on kindlustusandja tegevusega mittenõustumise korral õigus oma õiguste või vabaduse kaitseks pöörduda kohtusse. Täiendav info kohtusse hagi esitamiseks on kättesaadav veebilehel www.just.ee.