Prindi see leht

Elukindlustusega seotud tasud

Kahe kindlustusliigi – surmajuhtumi kindlustuse ja kogumiskindlustuse kombineerimise puhul võib teenuse hind olla raskemini hinnatav kui ostes ühte teenust korraga. Sellisel juhul küsi kindlustusseltsilt täpselt selgitust, kuidas kujuneb teenuse hind.

  • Sõlmimistasu - katab kulu, mis tehakse seoses lepingu sõlmimisega ja üldjuhul arvestatakse see tasu maha esimese kindlustusaasta kindlustusmaksest.
  • Haldustasu - katab kulu, mis on seotud lepingu haldamisega ja üldjuhul arvestatakse see maha kindlustusreservist igakuiselt.
  • Muud tasud - näiteks kulud, mis on seotud kindlustusmaksete suuruse, maksmissageduse, investeerimisstruktuuri, kindlustusperioodi, lisakindlustuste ja soodustatud isikute muutmisega jm. lepingu muudatustega seotud tasud.
  • Investeerimistasu – katab kulud, mis seotud väärtpaberite soetamisega ja arvestatakse maha kindlustusmaksetest või kindlustusreservist.

Pane tähele:

Eelpool toodud tasud on võimalikud, kui sõlmid elukindlustuslepingu. Iga kindlustusselts määrab oma tasud ise, need võivad sõltuda elukindlustuslepingu liigist ning seetõttu ei saa alltoodust teha lõplikke järeldusi. Konkreetse teenuse ostmisel uuri välja just selle teenusega seotud tasud.