Prindi see leht

Kohustused lepingu ajal

Kindlustusmakseid tuleb tasuda kindlustuslepingus sätestatud tähtaegadeks ja suuruses, seda isegi juhul, kui kindlustusselts ei ole sulle tasumiseks arvet õigeaegselt väljastanud. Teatud kogumist võimaldavate kindlustusteenuste puhul ei pruugi regulaarset maksmiskohustust olla. 

Kindlustusselts ei või lepingut muuta üksnes põhjusel, et kindlustatud isik vananeb või tema tervislik seisund halveneb.

Kindlustusvõtja peab saama igal aastal kindlustusseltsilt ülevaate oma lepingu staatusest, eelkõige kindlustusmaksete reservi suurusest, võetud tasudest ja lepingu tootlusest.

Sul ei ole kohustust kindlustusandjale infot edastada selle kohta, et oled jõudnud lepingus kokku lepitud vanusesse.