Prindi see leht

Enne elukindlustuslepingu sõlmimist!

 1. Tee endale selgeks, mille kaitseks (surm või õnnetusjuhtum) sa ennast kindlustada soovid. Alles pärast seda analüüsi pakutavaid kindlustusteenuseid ja nende tingimusi. Leia endale sobivad tingimused ja vajadusel räägi nende osas kindlusseltsiga läbi.
  Kui sa oled otsustanud raha koguda ning sinu jaoks ei ole surmariski kaitse oluline, siis tutvu ka teiste raha kasvatamise võimalustega.
 2. Võrdle enne elukindlustuse lepingu sõlmimist alati mitme kindlustusseltsi pakkumusi ja lepingutingimusi.
 3. Tee endale selgeks kindlustusmaksete reservi kujunemise põhimõtted. Lase kindlustusseltsil endale selgitada kindlustusreservi kujunemist ja sellelt võetavate tasude suurust. Kui sa tasud kindlustusseltsile kindlustusmakseid, siis kindlustusselts arvestab nendest summadest maha tegevusega seotud kulud ning ülejäänud rahast moodustub kindlustusreserv sinu poolt valitud kindlustuskaitsete katteks.
 4. Lepingu katkestamine kogumiskindlustuse lepingu korral vahetult pärast lepingu sõlmimist kujuneb väga kalliks! Seda põhjustab asjaolu, et kindlustusselts arvestab kindlustusmaksete reservist maha kindlustuslepingu sõlmimisega seotud kulud. 
 5. Tea oma õigusi ja kohustusi kindlustuslepingu sõlmimisel, muutmisel, kehtivuse ajal, kindlustusjuhtumi toimumisel, kindlustuslepingu lõpetamisel. 
 6. Uuri, millised on lepingu ennetähtaegse lõpetamise, katkestamise, muutmise või raha osalise väljavõtmisega seotud kulud. 
 7. Tee endale selgeks elukindlustusega seonduvad terminid. 
 8. Enne valiku tegemist kasuta vajadusel nõustajate abi. Kasuta vajadusel kindlustusmaakleri abi! 
 9. Kontrolli, kas kindlustuse pakkuja (kindlustusselts, kindlustusagent, kindlustusmaakler) on registreeritud ja Finantsinspektsiooni järelevalve all. Finantsinspektsiooni järelevalve all olevate teenuse pakkujate nimekirjaga saab tutvuda Finantsinspektsiooni veebilehel