Prindi see leht

Elukindlustuse liigid

 • Elukindlustus surmajuhtumiks sõlmitakse, et tagada sinu nimetatud soodustatud isikule sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Kindlustusjuhtumiks on kindlustatu surm. Lepingut sõlmides pead otsustama, kui suur saab olema kokkulepitud hüvitise summa, mis surma korral soodustatud isikule välja makstakse. Valitud summa suurusest sõltuvad igakuised kindlustusmaksed. Elukindlustuse lepingu sõlmimisel võib olla kindlustusandja seadnud kindlustusvõtjale vanuse ülempiiri.
 • Laenukindlustus. Suurema laenu, näiteks eluasemelaenu võtnud inimestele pakutakse võimalust sõlmida laenukindlustuse leping. Selle eesmärk on sinu elu kindlustamine üldjuhul laenujäägi ulatuses. See tähendab, et üldjuhul väheneb kindlustussumma aastate jooksul koos laenujäägiga ning su surma korral maksab laenu või kokkulepitud osa sellest pangale tagasi kindlustusselts. See tähendab, et soodustatud isik ehk see, kes saab kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitise, on tavaliselt pank. Võib siiski olla ka kindlustusseltse, kus saad soodustatud isiku ise määrata. 
  Kui laenukindlustuse puhul on aga soodustatud isikuks ainult pank, on see üks olulisi erinevusi elukindlustuslepinguga võrreldes, kus soodustatud isiku saad ise määrata, selleks võib olla näiteks abikaasa, elukaaslane, vanemad jne. Erinevusi laenukindlustuse ja elukindlustuse põhimõtete vahel on veel ning seega võiksid tutvuda mõlema tingimustega, et välja selgitada, milline teenus sulle vajadusel paremini sobiks.
  Üldjuhul sõlmitakse laenukindlustuse leping kogu laenuperioodiks, kuid siin tuleb tähele panna ka vanuselist piirangut – ühes seltsis peab lepingu lõpptähtaeg olema saabunud hiljemalt kindlustatu 65. eluaastaks, teises 70. eluaastaks. Kindlustusmakse suurus sõltub üldjuhul kindlustussummast, tervislikust seisundist ja vanusest. Näiteks üldjuhul on makse seda soodsam, mida noorem on kindlustatu.
  Kui kindlustatuga lepingu kehtivuse aja jooksul midagi ei juhtu, siis lepingu lõppedes kindlustusselts ühtegi väljamakset tegema ei pea.
 • Õnnetusjuhtumikindlustus. Õnnetusjuhtumikindlustus pakub täiendavat kaitset näiteks õnnetusjuhtumist põhjustatud surma, invaliidsuse või ajutise töövõimetuse puhul. Õnnetusjuhtumikindlustust on võimalik sõlmida elukindlustuslepingu juurde lisalepinguna või osta eraldi, elukindlustuslepingut sõlmimata. Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele. Loe täpsemalt siit.
 • Garanteeritud intressiga elukindlustus: elu kindlustamiseks ja raha kogumiseks. Garanteeritud summa makstakse hüvitisena välja sinu nimetatud soodustatud isikule sinu surma korral või sulle endale kindlustusperioodi lõppedes. Sinu ja kindlustusseltsi vahel sõlmitakse leping, kus fikseeritakse garanteeritud intressimäär ja kindlustusperiood. Teisisõnu - kindlustusselts garanteerib  sissemaksetele tootluse. Eduka tegevuse, eelkõige investeerimistegevuse puhul võib elukindlustusselts maksta ka lisaintressi. Kindlustusperioodi lõppedes makstakse välja säästetud rahasumma – kokkulepitud summa, milles sisaldub garanteeritud intress ja võimalik, et ka lisaintress. Kindlustusvõtja risk on minimaalne. Kogu investeerimisrisk jääb kindlustusseltsi kanda.
  Igapäevases tegevuses näeb see välja nii, et sa maksad kokkulepitud tingimustel kindlustusmakseid, millest kindlustusselts arvestab maha kulud ning ülejäänud rahast moodustub kindlustusreserv lepingus määratud kindlustusjuhtumite katteks. Kindlustusreserv moodustub laekunud kindlustusmaksetest, kindlustuslepingule arvestatud garanteeritud intressist ja lisakasumist ning maha arvestatud kindlustuslepingu tasudest. Kõik lepingu väljamaksed on tulumaksuvabad.
 • Investeerimisriskiga elukindlustus: elu kindlustamiseks ja raha kogumiseks. Hüvitise summa makstakse välja sinu nimetatud soodustatud isikule sinu surma korral või sulle endale kindlustusperioodi lõppedes. Kindlustusselts ei garanteeri sinu sissemaksetele tootlust.
  Investeerimisriskiga elukindlustus on elukindlustuse liik, mille puhul kindlustusseltsi poolt makstav kas ühekordne või perioodiliste väljamaksete suurus sõltub lepinguga seotud alusvara väärtusest ja lepingus garanteeritud hüvitise summa suurusest. Üldjuhul on investeerimisriskiga elukindlustuse korral kindlustuskaitse ehk garanteeritult väljamakstav summa marginaalne ja lepingu väärtus sõltub investeeringute kujunenud väärtusest. Loe täpsemalt siit
  NB! Pärast 1. augusti 2010 sõlmitud investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu puhul tuleb teenitud tulult maksta tulumaksu. Enne seda kuupäeva sõlmitud lepingute puhul ei pea investeerimisriskiga elukindlustuselt saadud tulult tulumaksu maksma, kui tulu enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest välja ei võeta.
 • Pensionikindlustus võimaldab lisaks lähedaste turvatunde suurendamisele ka enda tulevikku kindlustada. Kui kindlustada pensionipõlve läbi investeerimisriskiga elukindlustuse, siis sõltub pensioni suurus lepingu alusvara ehk kindlustusreservi väärtusest väljamaksete tegemise aja alguses. Üldjuhul ei ole pensioni maksmise päevast alates kindlustuslepingu väärtus enam seotud väärtpaberitega. Loe täpsemalt siit.