Prindi see leht

Sõidame kogu perega Rootsi. Reisibüroo soovitas sõlmida reisikindlustuse. Kas reisikindlustuse sõlmimine on vajalik kui on olemas kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart?

Esmalt selgita välja, millised riskid on kaetud Euroopa ravikindlustuskaardi ja millised reisikindlustuse puhul. Euroopa ravikindlustuskaardi omanikule kaetakse küll vajalikud arstiabikulud, kuid ei hüvitata näiteks visiiditasu, voodipäevatasu, transpordikulusid, erakliinikute teenuseid jne.

Reisikindlustuse puhul kompenseeritakse välisreisil toimunud õnnetusjuhtumite või ootamatu haigestumise tõttu tekkinud ravikulud ning haigestumise või surma korral ka kindlustatu kodumaale toimetamise kulud. Reisikindlustuse osadeks võivad olla tervisekindlustus, reisitõrkekindlustus, pagasikindlustus, õigusabikindlustus ja tsiviilvastutuskindlustus. 

Loe pikemalt reisikindlustuse rubriigist või Haigekassa kodulehelt.