Prindi see leht

Miks kõikide kindlustusseltside lepingud ei ole ühesugused?

Kindlustus ei ole mitte üheski Euroopa Liidu riigis standardne teenus. Iga selts määrab ühe või teise kindlustusliigi täpsed lepingutingimused ise ja kalkuleerib tingimustele vastava hinna.

Seetõttu on vältimatu, et enne lepingu sõlmimist tuleb tarbijal selgeks teha, mille vastu ennast või oma vara kindlustada tahetakse. Seejärel analüüsida, kas üks või teine pakutav tüüpleping vastab sinu kindlustushuvile. Selleks tuleb kindlustustingimused põhjalikult läbi lugeda.

Finantsinspektsiooni tööpraktika on näidanud, et sageli käitub tarbija teisiti. Kõigepealt ostab kindlustuse, kindlustusjuhtumi korral alles süveneb lepingu tingimustesse. Näiteks ostad kindlustuse loodusõnnetuse vastu, aga ei süvene sellesse, mida konkreetne kindlustusselts oma tingimustes loodusõnnetusena määratleb. Hiljem selgubki, et tingimustes käsitletakse loodusõnnetusena ja hüvitatakse tormikahjustused, kuid ei hüvitata näiteks rahe poolt põhjustatud kahju jmt.

Kui tingimused ei sobi, siis tasub kindlustusseltsilt küsida tingimuste muutmise võimalust. Kui tingimuste lugemisel ja tõlgendamisel jääb midagi ebaselgeks, tuleb see kindlustusseltsilt üle küsida. Tee seda kindlasti kirjalikult!