Prindi see leht

Millal lõpeb pensionileping?

Üldjuhul lõpeb pensionileping kindlustusvõtja surma korral. Kindlustusvõtja surma korral lõpetatakse üldjuhul ka pensionimaksete tegemine.

Kui pensionileping on garantiiperioodiga ning kindlustusvõtja sureb garantiiperioodi jooksul, jätkab kindlustusselts garantiiperioodi lõpuni väljamaksete tegemist, kuid väljamaksete saajaks on nüüd soodustatud isik.

Kindlustusvõtja surm ei pruugi lõpetada aga ühist pensionilepingut. Ühine pensionileping lõpeb siis, kui mõlemad kindlustusvõtjad või nii kindlustusvõtja kui kindlustatud isik on surnud.

Kui reeglina on pensionilepingu lõpetajaks surm, siis kindlustusvõtja võib teatud tingimustel pensionilepingu ka üles öelda. Sellisel juhul lõpeb pensionileping pensioniaasta lõpus.