Prindi see leht

Mis on suremustabel?

Suremustabeleid kasutatakse kindlustatava isiku oodatava eluea kirjeldamiseks. Suremustabelid sisaldavad rahvastiku suremust peegeldavaid karakteristikuid, mis tavaliselt tuuakse välja iga vanuseaasta kohta.

Näiteks pensionilepingute puhul sõltuvad pensionimaksed ehk pensioni suurus teadmistest praeguse ja tulevase suremuse kohta. Suremustabeli aluseks on suremustõenäosused, mille järgi prognoositakse surmade arvu ning inimeste tulevase eluea pikkust.

Suremustabeleid võib koostada nii kogu rahvastiku kui ka näiteks ainult kindlustatud isikute kohta (selekteeritud suremustabel).